“คอนกรีต” เป็นวัสดุก่อสร้างหลักที่ทุกโครงการต้องใช้ ปัจจุบันคอนกรีตได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติด้านความแข็งแกร่ง ทนทานมากขึ้นซึ่งสามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธี หลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้ตะแกรงเหล็กผูกรองก่อนทำการเทพื้น การใช้งานไวร์เมชรองก่อนเทพื้น หรือการใช้สตีลไฟเบอร์ (Steel Fiber) ผสมกับคอนกรีต เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ซึ่งการใช้สตีลไฟเบอร์นั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน และถือเป็นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างทางเลือกที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงให้กำลังแก่คอนกรีตที่มากกว่ามาก ทำให้สามารถนำไปใช้ออกแบบเป็นโครงสร้างรับกำลังและแรงกระแทกได้ดี เช่น งานพื้นโรงงาน อุโมงค์ ฐานราก เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อคอนกรีตที่ผสมสตีลไฟเบอร์เริ่มเกิดรอยร้าวขึ้น ตัวสตีลไฟเบอร์จะทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานเพื่อยึดรอยร้าวนั้นไม่ให้แตกร้าวมากขึ้นโดยง่าย และยังสามารถรักษาน้ำบรรทุกที่ออกแบบไว้ได้อีกด้วย ดังนั้น การเลือกใช้คอนกรีตโครงสร้าง ที่มีการผสมสตีลไฟเบอร์เข้าไป จึงเพิ่มความสามารถในการรับแรงกระแทก เพิ่มการรับน้ำหนักบรรทุก และยังยืดอายุการใข้งานของโครงสร้างได้อีกด้วย

ทำความรู้จัก “สตีลไฟเบอร์” ใยเหล็กเสริมคอนกรีต
สตีลไฟเบอร์ (Steel Fiber) หรือใยเหล็กเสริมคอนกรีต คือ วัสดุที่ทำมากจากเหล็กหรือเส้นลวดซึ่งมีการผลิตมากมาย โดยเส้นใยเหล็กที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนจำนวนน้อย ผลิตขึ้นจากกระบวนการรีดเย็น ผลิตจากเส้นลวด (Rod) ตามมารตรฐาน UNI EN10016-1,2,4 หรือ UNI 10088-3 โดยมีการตัดปลายสองข้างให้มีลักษณะงอลง เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการยึดติดคอนกรีต เนื่องจากลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้คอนกรีตมีความแข็งแรงมากขึ้น
นำไปประยุกต์ใช้งานหลากหลาย
ปัจจุบันสตีลไฟเบอร์ถูกนำไปประยุกต์ใช้งานในหลากหลายรูปแบบ อาทิ งานปูพื้นคอนกรีต, ผนังอุโมงค์ อุตสาหกรรมปูพื้นต่าง ๆ วางพื้นถนนและทางเท้า วางรากฐานอาคารกำแพงกันดิน แบริเออร์กันทาง เสาขนาดใหญ่ต่าง ๆ และสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งข้อดีของการใช้สตีลไฟเบอร์ นอกจากจะเป็นนวัตกรรมใหม่ในการเทพื้นคอนกรีต หรือ การผสมกับคอนกรีตเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้ว ยังมีคุณสมบัติในการขนส่งง่าย สะดวกสบาย เพราะการบรรจุสตีลไฟเบอร์นั้น จะบรรจุในกระสอบหรือลังซึ่งทำให้ขนส่งได้ง่ายและได้ในคราวละปริมาณมาก นอกจากนี้ ยังใช้งานง่ายเพียงแค่ผสมกับคอนกรีต สามารถใช้งานได้เลยไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก

ขอขอบคุณข้อมูล : http://bit.ly/2lrOt72 , http://bit.ly/2MVGK4h , http://www.thaimetallic.com , นิตยสารข่าวช่าง นิตยสารของสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมป์

ภาพ: https://www.thaimetallic.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86/steel-fiber%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95/

https://www.alibaba.com/product-detail/Concrete-Uses-Steel-Fibers_50009594419.html
https://www.sika.com/content/corp/main/en/solutions_products/construction-markets/sika-concrete-technology/concrete-handbook-2013/concrete-types/high-strength-concrete.html