คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาเเละการรักษาคุณภาพสิ่งเเวดล้อมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม โดยมุ่งเน้นเรื่องการลดขยะ ลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อน เเละร่วมรักษาสิ่งเเวดล้อมอย่างยั่งยืน

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้านได้ตระหนักและเข้าใจในปัญหาของขยะมูลฝอย วัสดุเหลือใช้ มลภาวะ ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านการก่อสร้าง โดยปัญหาดังกล่าวมีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมในด้านอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานก่อสร้าง เช่น การออกเเบบผลิตภัณฑ์ การเลือกใช่วัสดุก่อสร้าง การสร้างบ้านที่ประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานก่อสร้าง อย่างฝุ่นละออง และมลภาวะต่าง ๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านกว่า 22 บริษัทเข้าร่วมความร่วมมือดังกล่าวด้วย และโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทรับสร้างบ้านที่ได้เข้าร่วมดำเนินการตามความร่วมมือทั้ง 22 บริษัท เพื่อสนับสนุนเเละช่วยผลักดันให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐตามยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 คือ การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม

 

Previous articleจระเข้ คอร์ปอเรชั่น จัดงาน “TECT TALK”
ชูคอนเซ็ปสิ่งเเวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
Next article“พาสาน” แลนด์มาร์กใหม่ที่ทำให้คนคิดถึงจังหวัดนครสวรรค์ไม่แพ้โมจิ