เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ทาง บริษัท บางบอนพลาสติค กรุ๊ป จำกัด เดินหน้าติดตั้งเครื่องจักรผลิตสินค้าจำนวน 7 เครื่อง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในตลาดที่ตอบรับกับสินค้าภายใต้แบรนด์ “NANO ELECTRIC PRODUCT” ในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติคที่เพิ่มมากขึ้น และตอกย้ำความเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติครายใหญ่ในประเทศไทย

ในการนี้คุณ ภัทร บุญญลักษม์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กล่าวว่า จากผลประกอบการในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทางผลิตภัณฑ์ NANO ELECTRIC PRODUCT ได้รับการตอบรับที่ดีจากทางลูกค้า มีอัตราการขยายตัวเติบโตที่สูงขึ้น โดยในปัจจุบันทางบริษัทได้มีการจัดจำหน่ายสินค้ากว่า 1,000 รายการ ภายใต้มาตราฐาน มอก. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าของทางบริษัทได้มากยิ่งขึ้น ตอบรับกับทิศทางของบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nano-product.com/
หรือโทร 02 – 899- 5007