สิ่งสำคัญอย่างนึกของอาคารหรือสถานที่พักต่างๆ นั้นคือการไหลของมวลอากาศ การวางผังอาคารโดยไม่ได้คำนึงถึงการไหลของมวลอากาศนั้นส่งผลเสียอย่างมาก ซึ่งเมื่อโครงการเริ่มสร้างไปแล้วจะแก้ปัญหานี้ได้ยากมาก จึงต้องมีการปรึกษาแบบในช่วงแรก

Windmee เป็นโปรแกรมจำลองสถานการณ์การไหลของมวลอากาศจากร่างทางสถาปัตกรรม สามารถใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นปรึกษาแบบระหว่างสถาปนิกกับลูกค้า จากการที่ต้องทำแบบจำลอง 3 มิติแล้วนำไปวิเคราะห์ประมวลผล ก็เปลี่ยนเป็นการใช้รูปถ่ายจากภาพร่างแล้วจำลองสถานการณ์ ง่ายและสะดวกกว่าเดิมมาก

การทำงานของ Windmee นั้นไม่ยากมาก โดยขั้นตอนแรกเราเลือกผังที่ต้องการ แต่ต้องเป็นไฟล์นามสกุล .JPG เท่านั้น

คลิกลากบริเวณของอาคารที่ต้องการนำมาจำลองสถานการณ์การไหลของมวลอากาศ และปรับความละเอียดในการตรวจจับสีให้พอดีกับภาพ

หมุนทิศเหนือของโปรแกรม Windmee ให้ตรงกับรูปภาพ จากนั้นกด My Location เพื่อใช้ทิศทางลมในตำแหน่ง แล้วกดเครื่องหมายถูกเพื่อจำลองสถานการณ์การไหลของมวลอากาศ โดยเราสามารถกดลบหรือเพิ่มในส่วนของหน้าต่าง ประตูและทิศทางลมได้อีกด้วย

ข้อจำกัดของ Windmee คือสามารถใช้งานได้เฉพาะรูป 2 มิติ และรองรับระบบปฏิบัติการเพียง Windows เท่านั้น และต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่สเปคสูงเพื่อการประมวลผลที่เร็วขึ้นด้วย

ช่องทางและรายละเอียดในการดาวน์โหลดโปรแกรม Windmee

สำหรับผู้ที่สนใจอยากทดลองใช้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ https://windmeetech.com/ และอ่านวิธีการใช้งานเพิ่มเติมที่ https://windmeetech.com/instruction/

 

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบจาก

https://windmeetech.com/about-me/?fbclid=IwAR2ZE45YYZ_LaBUHNzIUFu1DzWbRLFPxfOxaoiPgtK8CTNVeG3IwyrBbtCk