3D Cement Extrusion Printing คือเครื่องพิมพ์ซีเมนต์ 3 มิติ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบโครงสร้าง ผนัง วัสดุตกแต่งอาคารบ้านเรือน ชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง SCG Cement กับ Mortar Technology เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับเหมา วิศวกร ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และสถาปนิกรุ่นใหม่ ที่ต้องการชิ้นงานที่มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์ สวยงาม แข็งแรงและทนทาน

การขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติระบบคอมพิวเตอร์ สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อเป็นส่วนประกอบโครงสร้าง ผนัง วัสดุตกแต่งอาคารบ้านเรือน ชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ ได้อย่างอิสระ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีระบบคอยควบคุมการผลิตให้เที่ยงตรงและแม่นยำ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ และควบคุมคุณภาพชิ้นงานได้ด้วยระยะเวลาการผลิตเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อชิ้นสยามรัฐ สุทธานุกูล Chief Marketing Officer บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์กล่าว

SCG Cement ได้ต่อยอดเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาปูนซีเมนต์ผ่านการขายสินค้าประเภทปูนมอร์ตาร์ ( 3D Cement Extrusion Printing Mortar ) ควบคู่ไปกับเครื่องจักร D – Shape ที่สามารถพิมพ์แบบ 3 มิติขนาดใหญ่ของโลก ซึ่งเป็นการ Print ที่มีขนาดถึง 12 x 10 x 10 ม.

เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ได้ถูกต่อยอดและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 จนกระทั่งได้มีการนำเทคโนโลยี 3 มิติมาใช้ในครัวเรือน โดยนักออกแบบได้รังสรรค์เป็นชิ้นงานสถาปัตยกรรมรูปทรงอิสระ กระทั่งปี 2551 ได้มีการผลิตชิ้นงานที่มีความสูงถึง 8 เมตร ก่อนจะนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้กับชิ้นงานหรือโครงการต่างๆ ในเชิงพาณิชย์ทั่วโลก

นอกจากนี้ Research and Innovation Center ยังได้พัฒนาสูตรปูนสำหรับการขึ้นรูปแบบ Extrusion ให้มีคุณสมบัติที่สามารถรองรับกับกระแสโลก ( Global Trend ) ด้วย โดยปัจจุบัน SCG Cement ให้บริการเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ใน 2 รูปแบบธุรกิจ คือการร่วมมือกัน และให้บริการด้านออกแบบ

 

สำหรับผู้ที่ต้องการชิ้นงานที่มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ แข็งแรงทนทาน

สามารถสอบถามที่ Sri Contact Center เบอร์โทรศัพท์ 036-240-888

 

อ้างอิงข้อมูลจากนิตยสาร “ ข่าวช่าง Contractos’ ฉบับเดือนพฤษาคม-มิถุนายน ”