บริษัท บางบอนพลาสติค กรุ๊ป จำกัด จัดงาน “VIP Factory Tour” ให้กับกลุ่มลูกค้าจากต่างจังหวัด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 โดยมีคุณภัทร บุญญลักษม์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดให้การต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำสินค้าต่าง ๆ จากทางแบรนด์ Nano Electric Product นอกจากนี้ยังได้พากลุ่มลูกค้าไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตภายในโรงงาน เพื่อตอกย้ำและสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการของสินค้าให้กับทางกลุ่มลูกค้า โดยในงานนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้าเป็นอย่างดี

สำหรับผู้ที่สนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nano-product.com/ 
หรือโทร 02 – 899- 5007