เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทางบริษัท บางบอน พลาสติค กรุ๊ป จำกัด ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีคุณภัทร บุญญลักษม์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสุวิทย์ สุขภูตานันท์ ผู้จัดการฝ่ายสายบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ภายในงานกับพนักงานภายใต้หัวข้อ “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ (Goal Zero)” โดยตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อไม่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุย่อมทำให้เกิดความสูญเสียต่าง ๆ แก่องค์กร หากเกิดอุบัติเหตุกับคนงานอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตย่อมเป็นผลเสียทั้งสิ้น ซึ่งในงานนี้พนักงานให้ความสนใจเป็นอย่างดี

 

สำหรับผู้ที่สนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nano-product.com/ 
หรือโทร 02 – 899- 5007