‘Biopack’ บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ต้องทิ้ง โดยเราสามารถนำไปปลูกต่อได้เลย เพราะภายในมีเมล็ดพืชอยู่ในนั้น George Bosnas นักออกแบบชาวกรีซได้รับแนวคิดนี้จากการที่เขาคิดว่าการรีไซเคิลนั้น ไม่เพียงพอต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เขาจึงต้องหาวิธีการที่ต่อยอดจากจุดนี้

เจ้ากล่องเล็กๆ น่ารักชิ้นนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบ 100% แน่นอน ทำจากเยื่อกระดาษ, แป้ง และมีเมล็ดพืชอยู่ในนั้นด้วย บรรจุภัณฑ์นี้มาในรูปแบบของแผงไข่ช่วยป้องกันไม่ให้ไข่ที่อยู่ภายในแตก หลังจากใช้ไข่หมดแล้วก็นำเจ้ากล่องนี้ไปรดน้ำเพื่อให้เมล็ดพืชที่อยู่ภายในได้เจริญเติบโตขึ้น

แนวคิดของการออกแบบเกิดจากการสร้างทางเลือกใหม่ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องนำเอาบรรจุภัณฑ์มารีไซเคิล แต่ยกระดับไปกว่านั้นคือสามารถนำบรรจุภัณฑ์นี้ไปปลูกได้ โดยใช้เวลาเพียง 30 วันเมล็ดพืชก็จะงอกออกมา ผู้ที่ปลูกสามารถนำพืชนั้นมารับประทานได้ เปลี่ยนวิธีการลดขยะจากเดิมคือ “ลด – กลับมาใช้ใหม่ – รีไซเคิล” เป็น “ใช้ – เพาะปลูก – งอกงาม” ด้วยแผงไข่

ถือว่าเหมาะมากๆ กับการลดขยะแต่จากวัสดุที่ใช้ ต้นทุนการผลิตน่าจะค่อนข้างสูงเลยทีเดียว ในอนาคตอาจมีการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น ทำให้ถูกลงหรือรณรงค์ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ได้ใช้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้มากขึ้น

 

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบจาก

‘biopack’ by george bosnas is packaging made from seeds that grow when planted