CMC หรือ บมจ.เจ้าพระยามหานคร บริษัทผู้พัฒนาด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดย นพ.วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริหาร ร่วมเดินหน้าส่งมอบรอยยิ้มและความสุขให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ในโครงการ “CMC Sharing Work Sharing Love” ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) พร้อมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ อาทิ สำนักงานขาย ชุมชนโดยรอบสถานที่ก่อสร้าง โดยร่วมสนับสนุนของขวัญและของรางวัล เพื่อเด็ก ๆ ในชุมชนมะนาวหวาน ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับบริเวณสำนักงานใหญ่ของบริษัท เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563