เนื่องด้วยทางสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะออกแบบ façade อาคารสํานักงานกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 80/27 ซอยสืบศิริ4 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตั้งป้ายชื่อสํานักงานและตราสมาคมสถาปนิกสยามฯ ให้มองเห็นได้อย่างเด่นชัด โดยต้องการให้มีการออกแบบที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้วัสดุที่หาได้สะดวกและดูแลรักษาง่าย เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการเป็นศูนย์รวมของสมาชิกสถาปนิกภูมิภาคอีสาน จึงขอเรียนเชิญชวนให้เหล่าสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประกวดในคราวนี้

เปิดรับผลงาน วันที่ 20มกราคม2563 –20 กุมภาพันธ์25632 (ภายในเวลา 17.00 น.) ร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการประกวดได้ที่ https://bit.ly/2OPQP5J

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณคณิศร ตัณฑวรรธนะ(คุณอ้อย)กรรมาธิการสถาปนิกอีสานสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์80/27 ซอยสืบศิริ4 ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา30000
โทร. 088-594-5906 วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทําการ 08.30-17.30 น.