ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นนี้ ใครกำลังมองหาบริการรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อ เราขอแนะนำการบริการจาก Cabin Clean & Service ที่ใช้น้ำยาพ่นเป็นสูตร Water Based Clean ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน และได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียด Package ดังนี้

สำหรับผู้ที่สนใจ ติดต่อได้ที่สายด่วน Hot Line 084-802-7777 หรือ 099-646-4450