บริษัท ดีวันซิสเต็ม จำกัด ผู้ให้บริการครบวงจรด้านระบบ Waterproof System & Urban Landscape ผุดไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อม นำเสนอโครงการ “GREY TO GREEN 2020” เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการจัดสรรพื้นที่อาคาร เนรมิตสู่ “สวนบนหลังคา” หรือ “Green Roof” เพื่อช่วยลดปัญหามลภาวะ และฝุ่นละออง PM 2.5 รวมทั้งช่วยลดอุณหภูมิของตัวอาคาร จากการสะสมความร้อน นำไปสู่การลดใช้พลังงานอีกด้วย

คุณจุฑามาศ ศยามล ประธานโครงการและ Marketing Director บริษัท ดีวันซิสเต็ม จำกัด กล่าวว่า
“เรามุ่งเน้นให้การสนับสนุนผ่านโปรเจ็คของ Landscape Designers ผู้ที่ออกแบบภูมิทัศน์โครงการต่าง ๆ
โดยช่วย support งานระบบบางส่วน เพื่อช่วยลดต้นทุนของระบบ Green Roof ในภาพรวม ผลักดันการอนุมัติ
จากเจ้าของโครงการทำได้ง่ายขึ้นนำไปสู่พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ”

โดยโครงการ “GREY TO GREEN 2020” ทาง บริษัท ดีวันซิสเต็ม จำกัด เตรียมจับมือพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้ง
บริษัทกลุ่มธุรกิจ Landscape Design Services, กลุ่มหน่วยงานภาคเอกชนและสมาคมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สื่อมวลชนที่ให้ความสนใจโครงการ

นอกจากนี้ การสื่อสารและให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ของ Green Roof สู่บุคคลทั่วไปที่ใส่ใจด้าน
สิ่งแวดล้อม ก็ถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของโครงการ

จากซ้าย: คุณมนัสนันท์ พิสุทธิ์ชัยกุล Marketing Manager, คุณอนันต์ธรณ์ ประสิทธิกุล Managing Director, คุณจุฑามาศ ศยามล Marketing Director บริษัท ดีวันซิสเต็ม จำกัด

คุณมนัสนันท์ พิสุทธ์ชัยกุล Marketing Manager และรองประธานโครงการ กล่าวว่า “ทางโครงการยังเน้นการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและประโยชนข์องสวนหลังคา ด้วยบทความออนไลน์ ผ่าน Facebook เพจ d.one สำหรับบริษัทเอกชน รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านภูมิสถาปัตย์ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”

สำหรับโครงการ “GREY TO GREEN 2020” ถือเป็นโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมปีแรกของ บริษัท ดีวันซิสเต็ม จำกัด
โดยเริ่มต้นด้วยโครงการสยามแปลงนา ที่ประยุกต์พื้นที่ดาดฟ้าเป็นแปลงนาข้าว ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อฯ
และบุคคลทั่วไป

ติดตามอัพเดทข่าวสารโครงการ หรือสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ สามารถสอบถามได้ที่
Tel: 02062-5580 และ เพจ Facebook: d.one