การแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ได้ทำให้ชีวิตประจำวันของมนุษย์บนโลกเปลี่ยนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายคนต้องกักตัวอยู่ในบ้าน หลายประเทศต้องปิดลงเพื่อระงับการแพร่กระจาย ซึ่งทำให้เหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเหมือน “สงครามไวรัส” ที่ทั่วโลกต้องตระหนักและรับมือกับมันโดยเร็ว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ Shawn Murenbeeld แห่ง Touchwood Design ได้คิดโปสเตอร์เตือนสติในเราระมัดระวังการติดเชื้อจากโควิด-19 โดยได้แรงบันดาลใจมาจากโปสเตอร์ต่าง ๆ ในอดีต

โปสเตอร์ชุดของ Shawn มีชื่อว่า “Repurposed With A Purpose” เป็นการนำโปสเตอร์ในอดีตที่โด่งดังอย่าง โปสเตอร์ชวนคนอเมริกามาสมัครเป็นทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 มาดัดแปลงใหม่ เป็นการเตือนสติให้พวกเราได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตในช่วงเหตุการณ์นี้มากขึ้น โดยเป้าหมายของ Shawn คือการบอกกล่าวให้มนุษย์ทุกคนป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อของโควิด-19

“เราเคยเผชิญกับเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาก่อน และเราจะผ่านมันไปด้วยกันอีกครั้ง” Shawn Murenbeeld กล่าวถึงเหตุการณ์โควิด-19

ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอโปสเตอร์เกี่ยวกับโควิด-19 จากประเทศจีนมาแล้ว ซึ่งนี้อาจเป็นเรื่องเล็ก ๆ สำหรับใครบางคน แต่การที่มีเหล่าศิลปินมาช่วยย่อยความรู้ให้เหลือเพียงกระดาษหน้าเดียว ย่อมเป็นอะไรที่ผ่านการคัดกรองมาแล้วทั้งสิ้น สิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้คือ อยู่กับบ้านและป้องกันตัวเองเมื่อออกไปข้างนอก แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง

 

Project Name: Repurposed With A Purpose

Design: Shawn Murenbeeld, Touchwood Design Inc.

 

All Images Courtesy Of Shawn Murenbeeld, Touchwood Design Inc.

Source

vintage PSAs from the past are redesigned to help spread the word on coronavirus safety