ในตอนนี้ 1 ใน 4 ของประชากรโลก กำลังเข้าสู่การล็อคดาวน์ในพื้นที่ที่เรียกว่าบ้านของตัวเอง เพื่อป้องกันกันการสัมผัสเชื้อและติดต่อกับผู้คนภายนอก (รายงานจาก BBC news) ด้วยเหตุนี้ Hugo Suissas และ Tiago Silva ได้ออกแบบธงชาติในทุก ๆ ประเทศทั่วโลก เป็นธงชาติแบบที่เรียกว่า AT HOME เพื่อต่อกรกับไวรัสร้ายที่เรียกว่า COVID-19

โดยดีไซน์ธงชาติแบบใหม่นี้จะเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเป็นลักษณะของรูปบ้านที่เราคุ้นเคย โดยให้เรามีความรู้สึกถึงคำว่าบ้านมากกว่าเดิม ไอเดียนี้ย่อมส่งผลทางจิตใจและผู้ที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์สุดเลวร้ายในครั้งนี้อย่างแน่นอน

 

Project Name: Home Flags Collection

Design: Hugo Suissas And Tiago Silva

Source

https://www.designboom.com/design/suissas-silva-flags-into-houses-stay-home-fight-covid19-03-27-2020/