คุณชินภาณุ อธิชาธนบดี  Design Director จาก Trimode Studio นักออกแบบที่มุ่งกระบวนการค้นหาความไม่ธรรมดาจากสรรพสิ่งสามัญ ให้มุมมองไว้อย่างน่าสนใจ “การคำนึงถึงเรื่องการลดความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากรเป็นเรื่องที่อยู่ในความคิดของผมตลอด ผมอยากสร้างผลิตภัณฑ์จากสิ่งเดิม ๆ ให้เป็นสิ่งใหม่ โดยผ่านกระบวนการทางความคิดที่ลดทอนกระบวนการผลิต ลดการใช้ทรัพยากร ลดทอนการใช้งาน ง่าย ๆ คือ ใช้ของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประโยชน์สูงสุด มันเป็นบทบาทของนักออกแบบที่ต้องทำให้เกิดขึ้น เพื่อให้คนนำไปใช้ เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันในการลดการใช้ทรัพยากร”

คุณชินภาณุ อธิชาธนบดี  Design Director จาก Trimode Studio

คุณชินภาณุเล่าว่า “ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ได้พยายามคิดสร้างสรรค์งานเพื่อสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา ในที่สุดก็พบว่าสิ่งใหม่เหล่านั้น มันคือสิ่งเดิม ๆ ที่ได้ผ่านประบวนการคิดค้นและผลิตมาแล้ว  แต่เราควรทำอย่างไรเพื่อที่จะเอาสิ่งเดิม ๆ ที่มีอยู่แล้วมาใช้มาเปิดกระบวนการใหม่ที่ทำให้เกิดความสวยงาม ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ผลงานออกแบบกรุผนังจากลายเส้นอลูมิเนียมเป็น ชิ้นงานสวยงามที่ทำ ให้เกิดความรู้สึกกระฉับกระเฉงและมีพลัง

ตัวอย่างงานออกแบบชิ้นหนึ่งของผมที่ทำจากวัสดุอลูมิเนียม พิจารณาในแง่ของ Functional ประโยชน์ใช้สอยหรือหน้าที่ของวัสดุเราจะเอามาทำอะไรได้อีกบ้าง และก็มองในด้านของ Emotional ว่าสามารถเอามาสร้าง

มุมมองอะไรใหม่ ๆ ได้บ้าง มันจึงเกิดงานออกแบบกรุผนังจากลายเส้นอลูมิเนียมที่ทำให้เกิดความรู้สึกกระฉับกระเฉง  มีพลัง เชื่อมโยงกับพื้นที่ทั้งหมดได้ เพียงแค่พลิกแง่มุมที่เคยถูกซ่อนเร้นปกปิดเอามาเผยให้เห็นความสวยงามของอีกด้านนึง ผมมองจากข้างในออกมาข้างนอก มองให้รอบแล้วเอามาคิดสร้างสรรค์ใหม่ เราจะได้ประโยชน์จากวัสดุนั้นอย่างเต็มที่”

งานออกแบบของชินภาณุที่สร้างให้เกิดบรรยากาศของธรรมชาติเข้ามาหลอมรวมไว้ในเมือง เพื่อสร้างความรู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติ

เมื่อก่อน เราไม่ได้คิดแบบนี้  แต่เนื่องจากทุกวันนี้สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไป เราเห็นผลกระทบที่เกิดมันรุนแรงมากขึ้น ผมเริ่มคิดว่าจากเดิมที่เอาสมอง 100% มาคิดเรื่องการเสนอความสดใหม่ในการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า  ต่อไปนี้ขอแบ่งสัก 30-40% มาใช้ในการสร้างสรรค์การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เราจะคิดถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งธรรมดาสามัญ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร

งานดีไซน์ ที่มุ่งเน้นแต่ในเรื่องของความสวยงามอย่างเดียวจะไม่ได้รับความสนใจอีกต่อไป เราต้องให้ความใส่ใจกับงานออกแบบเพื่อให้เป็นประโยชน์ที่จำเป็นมากกว่าความสวยงาม และเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดการใช้ทรัพยากรด้วย ซึ่งมันคือ Circular Design

โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ประจำปี 2563 ( Design Excellence Award : DEmark 2020)  ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปีนี้จัดตามแนวคิด “Circular Design, Cycle of Life ดีไซน์หมุนเวียน เปลี่ยนโลก” น่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักออกแบบหันมาคำนึงถึงสิ่งรอบ ๆ ตัวมากขึ้น  และคาดว่าจะมีผลงานที่น่าสนใจหลายชิ้น” คุณชินภาณุกล่าวทิ้งท้าย