จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ทางด้านองค์กรวิชาชีพสถาปัตยกรรมเล็งเห็นถึงความไม่เพียงพอของสถานที่รองรับผู้ป่วยในอนาคต จึงรวมตัวกันก่อตั้งโครงการที่ชื่อว่า “ZERO COVID” เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องของการออกแบบปรับปรุงอาคารในส่วนจุดคัดกรอง และส่วนดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับทางโรงพยาบาลรัฐ

โดยโครงการแบ่งออกเป็น 4 โครงการใหญ่ ๆ ได้แก่ โครงการ A: โครงการจัดทำระบบให้คำปรึกษาเรื่องการออกแบบให้กับโรงพยาบาลชุมชน, โครงการ B: โครงการพัฒนา Design Guideline และ Prototype โรงพยาบาลสนาม Cohort Ward, โครงการ C: โครงการพัฒนาต้นแบบและโมเดลการผลิตชุด PPE สำหรับบุคลากรทางแพทย์ และโครงการ D: โครงการพัฒนาระบบ Area Base Dashboard เพื่อวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร

สถาปนิกหรือนักออกแบบท่านใดที่สนใจและประสงค์อยากเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมดำเนินการโครงการ ZERO COVID ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/2yDK2qs หรือท่านใดประสงค์แจ้งความจำนงเพื่อขอความช่วยเหลือ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.act.or.th และ Facebook: ZERO COVID Project หรือติดต่อประสานงานได้ที่ คุณนิธินันท์ บัวขาว 086-395-0834 และคุณรัตนาภรณ์ วาสนา 091-720-0486

ลิงก์เว็บไซต์โครงการ https://www.zerocovidproject.com/