คอตโต้ (COTTO) โดย บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของไทย ได้ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบรับกระแสสุขภาพอนามัยที่ดี สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน เทรนด์ของผู้บริโภคสมัยใหม่ส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญต่อพื้นที่รอบตัวพร้อมกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ครอบครัว

“บ้าน” จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะพื้นที่ภายในบ้าน การคัดสรรวัสดุตกแต่งเป็นสิ่งที่ถูกจัดให้มีความสำคัญอันดับต้น ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 คอตโต้ขอมอบความห่วงใยในการ Work From Home ด้วยกระเบื้อง Hygienic Tile (ไฮจีนิก ไทล์) ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของ “เชื้อแบคทีเรีย” โดยส่วนที่สำคัญที่สุดอยู่ที่สารซิลเวอร์นาโน (Silver Nano) ที่ถูกผสมลงในเนื้อสีกระเบื้อง อนุภาคซิลเวอร์นาโนสามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เกี่ยวกับมนุษย์ได้จำนวนมาก

Hygienic Tile ผ่านการรับรองผลการทดสอบและควบคุมโดยมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น JIS Z-280 จึงเหมาะกับการใช้ในพื้นที่ที่ต้องการการดูแลให้ปลอดภัยจากเชื้อแบคทีเรียเป็นพิเศษ เช่น ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องอาหาร พื้นที่พักผ่อน หรือบริเวณทางเดินเข้าจากภายนอกอาคาร กระเบื้องคอตโต้ Hygienic Tile เป็นอีกหนึ่งบริบทที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ อนามัย ทุก ๆ พื้นที่ภายในบ้าน

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถมาเลือกชมดีไซน์เพิ่มเติมได้ Facebook: COTTO หรือ www.cotto.com หรือ ที่ Online Shop:  www.cottolife.com  และ COTTO Life, ชั้น 2 SCG Experience