คุณอภิรัฐ บุญเรืองถาวร Freelance Designer จาก Fischer Mobel, Index Living Mall, VIN, VATIN, +SENSE และ Hawaii Thai  นักออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน ผู้ที่นำแนวคิดออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำวัสดุเหลือใช้ มาสร้างคุณค่า ได้รับรางวัลด้านดีไซน์ทั้งในและต่างประเทศมากมายกว่า 40 รางวัลอาทิ IF Design Award, รางวัล G-Mark, รางวัล FDA Grand Award, รางวัล  Designer of the Year ปี 2009 ในสาขาเฟอร์นิเจอร์, รางวัล DEmark  Award ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และหมาดๆ รางวัล German Design Award 2020 ที่กวาดมาถึง 4 รางวัล

คุณอภิรัฐ บุญเรืองถาวร Freelance Designer

“งานดีไซน์ คือ กิเลส” เพราะเราต้องการสิ่งใหม่ที่สวยงามเสมอ และนั่นคือการสนองกิเลสของตนเอง แต่เราลืมคิดไปว่าในกระบวนการทำสิ่งใหม่ ๆ มันได้ทำลายโลกและสิ่งแวดล้อมไปมากมายเท่าไหร่

“มุมมองของงานออกแบบหลังจากนี้ต้องเปลี่ยนไป มันจะไม่ใช่แค่รูปแบบและความสวยงามเท่านั้น แต่มันจะมีปัจจัยอื่นที่เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคุณค่าของงานออกแบบที่เราต้องคำนึงถึง ซึ่งเราต้องมองให้ครบ ทั้ง 5 เหลี่ยมองค์ประกอบ คือในด้านของ นวัตกรรม Innovation การใช้งาน Functionality การตลาดและความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ Positioning อารมณ์ความรู้สึก Aesthetics และขาดไม่ได้คือ ความรับผิดชอบต่อสังคม Responsibility”

งานดีไซน์ที่สามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง สามารถใช้งานได้นาน คุ้มค่า ถีอว่างานชิ้นนั้นมีคุณค่า สร้างความยั่งยืนได้ เพราะเราไม่ต้องสร้างบ่อยๆ ไม่ต้องทำลายวัสดุ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสูญเสียหรือมลพิษ  และงานออกแบบไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่เกิดขึ้นจากการเอาสิ่งใหม่มาทำ  แต่เรามองว่า การดีไซน์ที่ดี ด้องไม่ก่อให้เกิดการทำลาย

คุณอภิรัฐ นำหลักการของ Circular Design มาใช้ในการออกแบบเก้าอี้ ที่ผลิตจากอลูมิเนียม ซึ่งใน กระบวนการผลิตเราไม่มีทางใช้มันได้หมด มันต้องมีเศษอลูมีเนียมที่ถูกตัดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย สิ่งที่ทำคือ นำเอาเศษอลูมิเนียมมาหลอมรวมผลิตเป็นข้อต่อของเก้าอี้ได้อีก เป็นการผลิตที่ไม่เหลือวัสดุเหลือทิ้งเลย

ในมุมมองส่วนตัวคิดว่า Circular Design เป็นแนวคิดที่ดีมากสำหรับโลกใบนี้ของเราที่สามารถช่วยกันลดขยะ ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของการใช้วัสดุเพื่อการผลิต  แต่มันก็ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของ คำว่า  “Good Design”  งานดีไซน์บางชิ้นงานมีคอนเซปต์ที่ดีมากแต่ก็ยังไปไม่ถึงการสร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ดีได้ ต่อไปองค์ประกอบในการตัดสินรางวัลของงานออกแบบจึงต้องบูรณาการและมองให้ครบ 360 องศา ซึงเขามองว่า ถ้ามีงานดีไซน์ที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาได้ครบทั้ง 5 เหลี่ยมองค์ประกอบ มันจะเป็น Timeless Design ของโลกเลยทีเดียว

โซฟาคู่ Love Seat ทั้งหมดที่เป็นตัวฐานของโซฟาถูกถักร้อยสานเป็นเส้นเอามาขึ้นโครงขดเรียงสวยงาม เราใช้วัสดุรีไซเคิลพลาสติก พอเรารวบรวมเอามาหล่อหลอมใหม่จะได้วัสดุที่มีเท็กซเจอร์ลวดลายคล้ายผักตบชวา เราเลยเรียกว่าผักตบชวาเทียม ซึ่งมีความทนทานในการใช้งาน และทนต่อสภาพแวดล้อมบ้านเราได้ดี

โครงการพิจารณาคัดเลือกสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี  2563 หรือ Design Excellence Award 2020 (DEmark) เพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ และยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ถือเป็น โครงการพี่เลี้ยงของนักออกแบบไทยมุ่งสู่ตลาดสากลที่ทำมาปีนี้เป็นปีที่ 13 แล้ว  ใจผมอยากให้แบรนด์ไทยโด่งดังเป็นที่รู้จัก ยกระดับแบรนด์ไทยเป็น International Brand และอยากให้ตราโลโก้ DEmark เป็นรางวัลของประเทศไทยที่ต่างชาติต้องการเข้ามาสมัครเพื่อรับรางวัลนี้  ดังนั้น เราทุกคนจึงต้องช่วยกันยกระดับและพัฒนานักออกแบบให้มีมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อให้ความงามมีความเป็นสากล จึงขอเชิญชวนนักออกแบบไทยให้เข้ามาร่วมโครงการ คัดเลือกสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี  2563 หรือ Design Excellence Award 2020 (DEmark) กับแนวคิด Circular Design, Cycle of Life ดีไซน์หมุนเวียนเปลี่ยนโลก  ที่ตรงกับแนวโน้มและความต้องการของ โลกเรา

ในบริบทของการออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เน้นในเรื่องของ Functional หรือเพื่อการใช้งานอย่างจริงจัง ตัวอย่างเช่น การออกแบบครัว ที่จำเป็นต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานมีคุณภาพใช้งานได้นาน และต้องสวยงามด้วย งานออกแบบครัว VATIN จึงเกิดขึ้นด้วยการคำนึงถึง Innovation นำเอานวัตกรรม Motion Sensor ไฟที่แฝงอยู่ในหลืบตู้ จะปิดเปิดเองเมื่อมีการเคลื่อนไหว และจากงานออกแบบชิ้นนี้เอง ทำให้เขาได้รับรางวัล German Design Award

การที่ผมได้รับรางวัล DEmark  ทำให้ผมได้เปิดมุมมองและได้ประสบการณ์  แบรนด์ของตัวเองได้รับการยอมรับ  พบโอกาสในการได้ร่วมงานกับต่างประเทศ ที่สำคัญได้สร้างชิ้นงานที่สวยงามและมีคุณค่าต่อโลกใบนี้ ซึ่งผมคิดว่าต่อจากนี้ไป งานออกแบบที่ดีคือ “งานที่ทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้น” ไม่ใช่งานที่ทำเพื่อกิเลส อีกต่อไป