เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานมากกว่า 25 ปี ทุ่มงบกว่า 1 ล้านบาทสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรวม 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, สถาบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ทั้งนี้ ยังมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้น พร้อมด้วยอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในโครงการ “ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด” โดยมี คุณสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสากรรมแห่งประเทศไทย รับมอบ เพื่อส่งต่อไปยังชุมชนลุ่มน้ำวังโตนด จ.จันทบุรี สำหรับใช้รองรับสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อไป

ปิดท้ายด้วยการลงพื้นที่ชุมชนเองของผู้บริหารเพื่อร่วมตรวจสอบ ส่งมอบความห่วงใย นำโดย ดร.เภา บุญเยี่ยม ผู้จัดการ-สายงานรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ลงพื้นที่เข้าชุมชนเพื่อดูปัญหา ศึกษาผลกระทบที่ได้รับ พูดคุยถึงสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือและเข้ามอบอุปกรณ์ช่วยเหลือยังชุมชนต่าง ๆ ภายใต้โครงการ “ด้วยรักและห่วงใยต้านภัยโควิด-19” ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 1,120 ขวด, หน้ากากอนามัย 3,000 ชิ้น, ไข่ไก่ 140 ฟอง และ น้ำดื่ม 60 แพ็ค ณ เขตพื้นที่มาบตาพุด บ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อให้ ชุมชนผ่านพ้นภาวะวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน