จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลให้ผู้คนต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน และการดูแลสุขภาพด้วยการล้างมือให้บ่อยขึ้น

ในขณะที่เมืองเริ่มเปิดและผู้คนเริ่มกลับไปทำงานที่ออฟฟิศมากขึ้น แอลจีจึงรวบรวมคำแนะนำในการจัดการพื้นที่ภายในออฟฟิศตามเทรนด์ “สมาร์ท ออฟฟิศ” (Smart Office) ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกกับ New Normal เช่นนี้

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

นอกจากการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1.5-2 เมตรแล้ว การจัดการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ยังสามารถส่งเสริมการทำงานแบบทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบัน มีตัวเลือกแพลตฟอร์มมากมายเพื่อใช้ในการประชุมออนไลน์ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ล้ำสมัยต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานไม่ต่างจากการประชุมแบบเผชิญหน้า และยังสามารถรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มขึ้นกว่า 100 คนต่อครั้ง ใช้งานการประชุมออนไลน์แบบไม่จำกัดเวลา แชร์ไฟล์กับผู้ร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงรองรับการใช้งานร่วมกับระบบและอุปกรณ์อื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

การสร้างสุขภาวะที่ดีและปลอดภัยแก่พนักงาน

ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด การดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกคนควรคำนึงถึง นอกจากการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้ว การสร้างอากาศที่สะอาดและบริสุทธิ์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันก็จำเป็นเช่นกัน เนื่องจากพื้นที่ภายในออฟฟิศเป็นพื้นที่ปิด จึงอาจมีฝุ่นละอองและเชื้อโรคปนเปื้อนต่าง ๆ หมุนเวียนและสะสมอยู่ภายในอาคาร

เครื่องปรับอากาศ ที่มาพร้อมระบบฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือจึงเป็นอีกทางเลือกที่ควรพิจารณา สำหรับแอลจีนั้นได้มีการพัฒนาเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยไม่ต่างจากเครื่องปรับอากาศภายในบ้านเช่นกัน

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์แอลจี รุ่น โฟร์ เวย์ คาสเซ็ต (4 Way CASSETTE) พร้อมระบบฟอกอากาศเพื่ออากาศสะอาดและบริสุทธิ์

ล่าสุดขอแนะนำเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์แอลจีรุ่น โฟร์ เวย์ คาสเซ็ต (4 Way CASSETTE) มาพร้อมระบบฟอกอากาศที่สามารถฟอกอากาศให้สะอาดและบริสุทธิ์ ทั้งยังตรวจจับและกำจัดฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็กถึง 1.0 ไมครอน (PM 1.0) โดดเด่นด้วยเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์ (Human Detection Sensor) จึงกระจายได้ทั้งอากาศเย็นและให้ความสะอาดตามพื้นที่ที่มีคนอยู่ภายในห้องได้อย่างแม่นยำ โดยสามารถกระจายอากาศได้ทั่วถึง แม้เพดานสูงถึง 4.2 เมตร นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองประสิทธิภาพในการฟอกอากาศจากสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอีกด้วย

การควบคุมสภาพแวดล้อมภายในออฟฟิศผ่านเทคโนโลยี

เรายังสามารถนำเทคโนโลยีในยุค IoT มาปรับใช้ในออฟฟิศเพื่อควบคุมการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์เดียว ลดความเสี่ยงจากการเข้าใกล้ผู้อื่นมากเกินไปและการสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ๆ ร่วมกัน โดยแอลจีได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น LG ThinQ™ ผ่าน Wi-Fi ซึ่งช่วยควบคุมการทำงานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากทุกที่ทุกเวลา และไม่จำกัดเพียงแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเท่านั้น แอพพลิเคชั่นดังกล่าวก็สามารถใช้ได้กับ  เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์แอลจีรุ่น โฟร์ เวย์ คาสเซ็ต พร้อมระบบฟอกอากาศ และยังติดตามข้อมูลการทำงาน การใช้พลังงาน และคุณภาพของอากาศภายในออฟฟิศได้ตามเวลาจริงอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์แอลจี รุ่น วัน เวย์ คาสเซ็ต (1 Way CASSETTE) โดดเด่นด้วยคุณสมบัติด้านการประหยัดพลังงานที่มากขึ้น ด้วยเทคโนโลยี สมาร์ท อินเวอร์เตอร์ (Smart Inverter)

เช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์แอลจีรุ่น วัน เวย์ คาสเซ็ต (1 Way CASSETTE) ที่รองรับการใช้งานผ่านระบบควบคุมแบบรวมศูนย์ (Central Control) ซึ่งเป็นระบบเฉพาะที่ออกแบบขึ้นโดยแอลจี เพื่อตรวจสอบการทำงานและสั่งงานได้พร้อมกันหลายเครื่องในเวลาเดียวกันผ่านระบบควบคุมเดียว เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์แอลจีรุ่นดังกล่าวยังโดดเด่นด้านการประหยัดพลังงานที่มากขึ้น ด้วยเทคโนโลยี สมาร์ท อินเวอร์เตอร์ (Smart Inverter) พร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยและคล่องตัว โดยมีความสูงตัวเครื่องเพียง 13.2 เซนติเมตร จึงสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดาย แม้ในพื้นที่ใต้ฝ้าที่จำกัด