Golden Pin Design Award 2020 เปิดรับสมัครผลงาน

โอกาสที่พลาดไม่ได้เพื่อแสดงศักยภาพของคนไทยบนเวทีออกแบบระดับโลก

สมัครฟรีสำหรับ 100 ผลงานแรกที่ส่งเข้าประกวด

Golden Pin Design Award ประจำปี 2020 รางวัลด้านการออกแบบที่ทรงอิทธิพลสูงสุดในตลาดประชากรที่พูดภาษาจีนทั่วโลก เปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวด เชิญชวนนักออกแบบชาวไทยและทั่วโลกร่วมแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และโครงการที่มีโอกาสเข้าถึงตลาดประชากรชาวจีนที่มีมากที่สุดในโลก เวทีรางวัลซึ่งมีประวัติยาวนานและเป็นสัญลักษณ์ของการออกแบบที่มีคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนี้ มีสถาบันวิจัยการออกแบบแห่งไต้หวัน (Taiwan Design Research Institute: TDRI) เป็นผู้อำนวยการจัดงาน และ สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวงการเศรษฐกิจของไต้หวัน เป็นผู้จัดงาน โดยเปิดรับผลงานจากประเทศไทยในสองหมวดคือ Golden Pin Design Award (GPDA) และ Golden Pin Concept Design Award (GPCDA) ผลงานที่ส่งเข้าประกวด 100 ชิ้นแรกจะได้รับยกเว้นค่าสมัคร

รางวัล GPDA ก่อตั้งขี้นในปี 2524 จัดขึ้นทุกปีเพื่อเชิดชูผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์และโครงการจากทีมนักออกแบบและนักอุตสาหกรรมใน 4 ประเภท คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบพื้นที่ การออกแบบการสื่อสาร หรือการออกแบบเชิงบูรณาการ มีขั้นตอนการตัดสินที่เข้มงวดและยุติธรรมโดยคณะกรรมการซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมออกแบบ ที่ผ่านมา มีผลงานหลายร้อยชิ้นได้รับคัดเลือกให้ได้รับประกาศนียบัตร Design Mark ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความโดดเด่นในการออกแบบ

นอกจากนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัล GPDA ยังมีโอกาสได้วางจำหน่ายบนร้านค้าออนไลน์ของ Design Pin แสดงผลงานในนิทรรศการออนไลน์บนเว็บไซต์ของ GPDA มีสิทธิ์ได้รับเลือกไปแสดงผลงานที่พิพิธภัณฑ์การออกแบบแห่งไต้หวัน ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลกที่แสดงผลงานออกแบบสร้างสรรค์สำหรับชุมชนชาวจีนโดยเฉพาะ ตลอดจนเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและจับคู่ธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาในการสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ประสบความสำเร็จในตลาดโลก

Golden Pin Design Award

Golden Pin Design Award ฉลองครบรอบ 40 ปีในปีนี้ นับตั้งแต่เริ่มที่มีการเปิดรับผลงานเข้าประกวดจากทั่วโลกในปี 2557 จำนวนผลงานได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างเด่นชัด มีแบรนด์และบริษัทออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลกส่งผลงานเข้าประกวดในทุกปี เช่น Zeiss Optics จากเยอรมนี, Yamaha Motors จากไต้หวัน, Sharp Technologies, BenQ, LKK Tech จากปักกิ่ง, และ Hanqingtang Design จากนานกิง เป็นต้น

Golden Pin Concept Design Award

Golden Pin Concept Design Award คือเวทีประกวดสำหรับผลงานที่ยังไม่มีการผลิตและจำหน่ายในตลาด โดยมีรางวัลชนะเลิศเป็นเงินสดมูลค่ารวม 1.2 ล้านเหรียญไต้หวัน และในปีนี้ยังมีการเพิ่มรางวัลพิเศษประจำปี (Special Annual Award) เป็นครั้งแรก โดยใช้ชื่อว่า ConceptD Award ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างผู้จัดรางวัลและ Acer Inc. เพื่อยกย่องนักออกแบบที่มีความสามารถโดดเด่น ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสองจะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันเพื่อชิงรางวัลพิเศษนี้ คณะกรรมการประกอบด้วยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบซึ่งคณะผู้จัดรางวัลและ Acer Inc. ร่วมกันคัดเลือกมาอย่างพิถีพิถัน  โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์ ทักษะในการนำเสนอ การใช้เทคโนโลยี และคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์เหล่านี้แล้ว ผลงานที่โดดเด่นที่สุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศ คือผลิตภัณฑ์ Acer ConceptD มูลค่า 300,000 เหรียญไต้หวัน (ประมาณ 324,327 บาท)  ซึ่งจะจัดสเปคให้ตรงตามความต้องการของนักออกแบบ นักพัฒนา และผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้น

Golden Pin Concept Design Award ประจำปี 2020 เปิดรับสมัครผลงานซึ่งยังไม่มีการผลิตหรือจำหน่ายในตลาดมาก่อน ต้องไม่ใช่ผลงานจากการว่าจ้าง และยังไม่มีการพัฒนาจนเสร็จสิ้นภายในปีนี้ เปิดรับสมัครผลงานจากทั่วโลก ทั้งระดับนักศึกษา นักออกแบบ และบริษัท ทั้งแบบรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มบุคคล เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2563

ฟรีค่าสมัคร สำหรับผลงานจากประเทศไทย 100 ชิ้นแรกที่ส่งเข้าประกวด

ผลงานจากประเทศไทย 100 ชิ้นแรกที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับยกเว้นค่าสมัคร โดยผู้สมัครต้องส่งอีเมล์แสดงความประสงค์ไปที่ [email protected] เพื่อรอการตอบรับสิทธิ์ยกเว้นค่าสมัคร

 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Golden Pin Design Award ได้ที่

เว็บไซต์ทางการ: www.goldenpin.org.tw/en/

Facebook: facebook.com/GoldenPinDesign

Instagram: instagram.com/GoldenPinDesign

YouTube: www.youtube.com/channel/UCXMdYwrWcSo4wLPTkKb0KWA

 

สอบถามรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่

โอกิลวี่ ประเทศไทย โทร. 094-768-2454 หรือ 080-392-8970, อีเมล: [email protected]