แร่เงินมีคุณสมบัติเด่นในการกำจัดไวรัสจึงมีการนำคุณสมบัติด้านนี้มาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่น นาโนซิลเวอร์ ซึ่งเป็นกระบวนการทำให้แร่เงินมีขนาดเล็กลงเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสในการกำจัดแบคทีเรีย นิยมใช้กันในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมสิ่งทอ

อนุภาคนาโนซิลเวอร์

โดยการใช้ประโยชน์จากแร่เงินนั้นยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นในยุคที่ “ไวรัสโคโรนา” แพร่ระบาดไปทั่วโลก ผู้คนต่างต้องรับมือกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น  ดังนั้น “Serge Ferrari Group” บริษัทอุตสาหกรรมการผลิตสัญชาติฝรั่งเศสจึงได้พัฒนาและจดสิทธิบัตรเทคโนโลยีที่สามารถกำจัดไวรัสโคโรนาได้ถึง 99.5% ด้วยการนำประโยชน์ของอนุภาคแร่เงินมาปรับใช้ในการป้องกันเนื้อผ้าซึ่งเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ของไวรัสและแบคทีเรีย

เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถลดจำนวนไวรัสได้ถึง 95% หลังจาก 15 นาทีที่อนุภาคเงินสัมผัสกับแบคทีเรียบนผิวสัมผัส และสามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นได้ถึง 99.5% ภายในเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับแบคทีเรียที่ไม่ได้กำจัดโดยเทคโนโลยีนี้ ซึ่งทีมวิจัยและพัฒนาของ Serge Ferrari ต้องวิจัยเพื่อหาทางกำจัดเชื้อไวรัสให้ได้ผลดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็ต้องลดอัตราการปนเปื้อนของแร่เงินให้ได้มากที่สุด

Serge Ferrari Group วางแผนที่จะจัดจำหน่ายผ้าซึ่งมีคุณสมบัติกำจัดไวรัสนี้ในทางการแพทย์ รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในโรงพยาบาล รวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล นอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวยังสามารถปรับใช้ในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก สำนักงาน ร้านค้า สถานประกอบการทางการแพทย์ สถานที่จัดงานต่าง ๆ และระบบขนส่งสาธารณะ

Philippe Espiard ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ Serge Ferrari Group

Philippe Espiard ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ Serge Ferrari Group กล่าวว่า “พวกเราเห็นว่าอนุภาคแร่เงินมีคุณสมบัติในการกำจัดไวรัสจึงใช้คุณสมบัตินั้นในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อป้องกันพื้นผิวสัมผัสจากเชื้อแบคทีเรีย และยังได้รับการรับรองประสิทธิภาพจากห้องทดลองอิสระอย่าง Virhealth โดยที่พวกเราได้ใช้ความเชี่ยวชาญเพื่อคิดค้นการรักษา ทั้งยังนำมาปรับใช้ในอุตสาหกรรม ด้วยความสามารถของพวกเราในการสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่นสู่ตลาด ฉะนั้น Serge Ferrari หวังที่จะมีส่วนช่วยให้โลกเจอกับสิ่งใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสในครั้งนี้”

จะเห็นได้ว่าการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาทำให้ผู้คนตื่นตระหนกและก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการคิดค้นเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมามากมาย ซึ่ง Serge Ferrari Group ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการปรับตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรมแก่ผู้คนให้รับมือและผ่านวิกฤตโรค COVID-19 ไปด้วยกัน

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

https://www.designboom.com/technology/serge-ferrari-fabric-technology-eliminate-coronavirus-05-20-2020/?utm_source=designboom+daily&utm_medium=email&utm_campaign=serge+ferrari+develops+fabric+technology+using+silver+that+can+eliminate+coronaviruses+by+up+to+99.5%25