สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในสังคมตั้งอยู่เช่นนั้นมาเนิ่นนาน มีการทำลาย สร้างใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เราเจอกันในชีวิตประจำวัน แต่มีน้อยคนนักที่สนใจองค์ประกอบเล็กๆ ของอาคารเหล่านั้นอย่าง “อิฐ” น้อยคนมากที่จะให้ความสำคัญกับอิฐถ้าไม่ใช่วิศวกร สถาปนิก หรือผู้ก่อสร้างเอง ทั้งที่ความจริงแล้วอิฐถูกสร้างมาจากแร่ธาตุที่ใกล้ตัวพวกเรามาก ๆ และอยู่รอบตัวเรามากกว่าที่คิดเสียอีก

ปกติแล้วอิฐบล็อกสำหรับก่อสร้างจะผลิตมาจากปูนซีเมนต์และทราย ทว่ากลับมีบริษัทสัญชาติอินเดียอย่าง Rhino Machines ได้สร้างอิฐเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้วยการนำทรายและกากของเสียที่เหลือจากการหล่อนำมารีไซเคิลและสร้างใหม่เป็นอิฐที่ชื่อว่า Silica Plastic Block” หรือ SPB เพื่อช่วยลดปัญหาการผลิตของเสียและการปล่อยมลพิษในอินเดียซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมที่ร้ายแรง

ด้วยการทำงานร่วมกับห้องทดลอง R+D โปรเจกต์นี้เริ่มต้นโดยมีคำสั่งที่ชัดเจนจากทางโรงหล่อของ Rhino Machines ในการลดปริมาณขยะเพื่อลดโลกร้อนด้วยการนำทรายที่ได้จากโรงหล่อมาผลิตอิฐสำหรับการก่อสร้างอีกทอดหนึ่ง ซึ่งในขั้นแรกเริ่มต้นด้วยการใช้ทรายและกากของเสียที่เหลือจากการหล่อในอิฐบล็อกจากเถ้าลอย (cement-bonded fly ash bricks) ซึ่งช่วยให้นำของเสีย 7-10% กลับมารีไซเคิลได้ และใช้ในอิฐจากดินเหนียว (clay bricks) โดยสามารถนำของเสีย 15% มารีไซเคิลใช้งานได้ ที่สำคัญอิฐนี้มีความทนทานมากกว่าอิฐดินเหนียวสีแดงปกติถึง 2.5 เท่า ซึ่งนำของเสียที่เหลือจากการหล่อมาใช้ 70-80% และสามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ถึง 80%

ปริมาณขยะพลาสติกในอินเดียต่อปี
ทีมผู้พัฒนา SPB

การทดลองนี้ยังใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ปูนซีเมนต์, ดินที่อุดมสมบูรณ์ และน้ำเป็นส่วนประกอบของอิฐเพื่อให้ได้อิฐที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดของเสียได้อย่างดีอีกด้วย จากการทดลองเพิ่มเติมของทีมวิจัยและพัฒนาทำให้สามารถนำกากของเสียที่เหลือจากการหล่อมาผสมกับพลาสติกเพื่อสร้างเป็นอิฐได้สำเร็จ โดยการใช้พลาสติกเป็นตัวผสมนั้นจะทำให้แทบไม่ต้องใช้น้ำเพื่อสร้างอิฐชนิดนี้เลย และอิฐดังกล่าวสามารถนำมาใช้ได้โดยตรงหลังจากเย็นลงจากกระบวนการขึ้นรูปแล้ว ซึ่ง SPB สามารถใช้สร้างกำแพง ห้องน้ำ วิทยาเขตโรงเรียนต่าง ๆ คลีนิกรักษาสุขภาพ ทางเดินเท้า ถนน ฯลฯ

กำแพงที่ผลิตจากอิฐ SPB
ขยะพลาสติก

จากการทดลองและพัฒนาเพิ่มเติม แม่พิมพ์สำหรับการสร้างอิฐปูผิวทางนั้นพร้อมใช้งานแล้ว และภายในช่วง 4 เดือน อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล บริษัทเอกชน องค์กรส่วนบุคคล หรือแม้กระทั่งองค์กรทางสังคม และเทศบาลท้องถิ่นได้จัดเตรียมพลาสติกที่สะอาดไว้ และท้ายที่สุดขยะพลาสติกจำนวน 6 ตัน และทรายกับกากของเสียที่เหลือจากโรงหล่อปริมาณ 16 ตันพร้อมที่จะนำมารีไซเคิลผลิตเป็น SPB ต่อไป

กำแพงที่ผลิตจากอิฐ SPB
เครื่องสร้างอิฐบล็อกทางเท้า

และเนื่องจาก SPB ทำจากของเสียที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อย ทำให้สามารถแข่งขันกับอิฐดินเหนียวสีแดงที่มีอยู่ทั่วไปหรืออิฐคอนกรีตได้อย่างง่ายดาย ซึ่งตอนนี้ Rhino Machines กำลังเตรียมการที่จะริเริ่มโครงการแก้ปัญหาระบบนิเวศเพื่อที่โรงหล่อทั่วประเทศจะสามารถพัฒนาและแจกจ่าย SPB ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการผลิตของเสียและประสบปัญหาด้านมลภาวะ ซึ่งจะดำเนินโครงการดังกล่าวผ่าน CSR (corporate social responsibility) ซึ่งเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่าง ๆ กล่าวคือ ธุรกิจมากมายควรที่จะต้องดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ทีมผู้พัฒนา SPB

การผลิตในอุตสหากรรมต่าง ๆ ย่อมเกิดผลพลอยได้ (by-product) ทั้งของที่สามารถนำมาใช้งานต่อได้ และของเสียที่ต้องกำจัดทิ้ง ซึ่งการนำของเสียเหล่านั้นกลับมาใช้ย่อมเกิดประโยชน์ทั้งในด้านธุรกิจที่สามารถลดต้นทุนหรือสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และที่สำคัญคือการช่วยลดขยะพลาสติกในโลกเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ตอบสนองต่อปัญหาภาวะโลกร้อนและน้ำแข็งขั้วโลกละลายที่เป็นปัญหาซึ่งมักจะถูกหลงลืมไปบ้าง แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่สามารถก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ต่อเนื่องในอนาคตได้ก็ตาม

องค์ประกอบของ SPB

 

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

https://www.designboom.com/design/silica-plastic-block-sustainable-brick-from-recycled-sand-plastic-waste-06-15-2020/?utm_source=designboom+daily&utm_medium=email&utm_campaign=%27silica+plastic+block%27+is+a+sustainable+brick+made+from+recycled+sand+%2B+plastic+waste