“จระเข้” คิดค้นและนำเสนอนวัตกรรมเพื่อทำให้การอยู่อาศัยดียิ่งขึ้นกว่าเดิม (Wellbeing) มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม “จระเข้” ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ผ่านมาตรฐานตามการประเมินอาคารเขียวในระดับสากล สามารถรองรับการก่อสร้างได้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน เช่น ระบบผนัง หรือ ระบบพื้น

ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพอากาศภายในอาคาร เนื่องจากวัสดุก่อสร้างที่ใช้โดยทั่วไปมีการปล่อยสาร VOCs* ออกมาอยู่ตลอดเวลา ทำให้ความเข้มข้นของสาร VOCs ในบรรยากาศถึงจุดที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยได้ แต่ผลิตภัณฑ์ “จระเข้” ได้รับการทดสอบแล้วว่ามีค่า VOCs ต่ำหรือไม่มีเลยในบางผลิตภัณฑ์ (NON VOCs) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง และเลือกใช้วัตถุดิบที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง

* VOCs ย่อมาจาก Volatile Organic Compounds หรือสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย สามารถกระจายตัวฟุ้งได้ดีในอุณหภูมิและความดันปกติ ตัวอย่างสาร VOCs เช่น Formaldehyde, Benzene, Toluene, Xylene และ Acetaldehyde เป็นต้น โดยอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควรมีปริมาณ VOCs ที่ต่ำ จากการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม

จระเข้ได้สร้างสัญลักษณ์ Jorakay Green Product โดยองค์กรเองที่เทียบเคียงการรับรองตาม มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมอาคารที่เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัยและสร้างความยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมโดยรวม ผ่านกลุ่มนวัตกรรมปูกระเบื้อง นวัตกรรมซ่อมสร้าง และนวัตกรรมสี จากจระเข้

อ่าน Green Booklet เพิ่มเติมคลิ๊ก