สภาวิศวกร วิศวกรอาสา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) และเขตคลองเตย ร่วมคิกออฟ “พ็อคเก็ต พาร์ค” แหล่งเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจแห่งแรกในชุมชนคลองเตย ล็อค 1-2-3 ภายใต้กิจกรรม “เปลี่ยนแปลง” โครงการ “สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน” หนุนเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีแสงสว่างทั่วถึง มีระบบระบายน้ำ เพื่อประโยชน์คนในชุมชน ตั้งเป้าเป็นต้นแบบพื้นที่สาธารณะชุมชนอื่น รุดลงพื้นที่สำรวจความปลอดภัย ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในบ้านกลุ่มเสี่ยง และมอบของช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ตอกย้ำการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ทั้งนี้ กิจกรรม “เปลี่ยนแปลง” ภายใต้โครงการ “สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน” จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ชุมชนคลองเตย ล็อค 1-2-3 เขตคลองเตย กรุงเทพฯศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร เปิดเผยว่า สภาวิศวกร ร่วมกับ วิศวกรอาสา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) และเขตคลองเตย เดินหน้าจัดกิจกรรม “เปลี่ยนแปลง” ภายใต้โครงการ “สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน” การปรับภูมิทัศน์ภายในชุมชนคลองเตย ล็อค 1-2-3 ให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น อาทิ เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าเป็นพื้นที่สาธารณะ ปรับสนามฟุตบอลและระบบบำบัดแหล่งน้ำ เปลี่ยนอาคารเป็นหอสังเกตการณ์ชุมชนโดยรอบ พร้อมคิกออฟ “พ็อคเก็ต พาร์ค” (Pocket Park) แหล่งเรียนรู้และพักผ่อนหย่อนใจแห่งแรกใหม่ในชุมชน ที่เตรียมออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น มีแสงสว่างทั่วถึง มีระบบระบายน้ำ เพื่อให้ทุกคนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะแก่ชุมชนอื่นเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2563

นอกจากนี้ สภาวิศวกร วิศวกรอาสา พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร ยังได้ลงพื้นที่สำรวจความปลอดภัยและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในบ้านกลุ่มเสี่ยง และมอบของช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยในการซ่อมแซมบ้าน หรือตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในบ้าน สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาจาก สภาวิศวกรได้ที่ 1303

อย่างไรก็ดี สภาวิศวกร มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ให้สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างเท่าเทียม ผ่านการลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ สร้างความเข้าใจกับประชาชน ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ด้านการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงเชิงโครงสร้าง ความปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงการส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ครอบคลุมพื้นที่ 5 ชุมชน รอบกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ “สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน” ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย