สุเอซได้เริ่มทดลองเปิดดำเนินการโรงงานรีไซเคิลขยะพลาสติกแห่งใหม่ ตั้งอยู่ใน อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจรีไซเคิลหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในไทยเริ่มคลี่คลาย โรงงานแห่งนี้จะรีไซเคิลขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ได้ถึง 30,000 ตันต่อปี พร้อมช่วยประเทศไทยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 50,000 ตันต่อปีรายงานข้อมูลสถิติระบุว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีปริมาณขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก อีกทั้งยังพบว่าวิกฤตโควิด-19 ได้ทำให้ปริมาณขยะพลาสติกในไทยเพิ่มสูงขึ้นจาก 5,000 ตันก่อนช่วงโควิด-19 เป็น 6,300 ตันต่อวัน

เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจากบรรจุภัณฑ์ของบริการส่งอาหารและการซื้อของออนไลน์ได้เพิ่มสูงขึ้นจากโดยเฉลี่ย 2,115 ตันต่อวันในเดือนมีนาคม เป็นมากกว่า 3,400 ตันต่อวันในเดือนเมษายน

โรงงานรีไซเคิลขยะพลาสติกของสุเอซในอำเภอบางพลี ซึ่งใช้เม็ดเงินลงทุนรวม 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สามารถเปลี่ยนขยะฟิล์มพลาสติก LDPE หรือพลาสติกพอลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นต่ำ (Low-Density Polyethylene) และพลาสติก LLDPE หรือพลาสติกพอลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (Linear Low-Density Polyethylene) ในประเทศจำนวน 30,000 ตันต่อปี ให้กลายเป็นพลาสติกคุณภาพสูงจากพลาสติกที่ใช้แล้วและผ่านการรีไซเคิล (Post-consumer Recycled หรือ PCR Plastic) โดยพลาสติก PCR เหล่านี้จะถูกนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป ขยะพลาสติกที่นำมารีไซเคิลส่วนใหญ่ได้มาจากห้างสรรพสินค้า บริษัทโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าแบบเร่งด่วน ผู้ผลิตเครื่องดื่ม ตลอดจนผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งหากไม่ได้นำมารีไซเคิลอย่างถูกวิธี ก็จะกลายเป็นขยะไร้ค่าและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

โรงงานขนาด 14,000 ตารางเมตรแห่งนี้จะดำเนินงานสอดคล้องตามมาตรฐานระเบียบข้อบังคับสูงสุดด้านสิ่งแวดล้อมของไทย เพียบพร้อมด้วยระบบบำบัดน้ำเสียและแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop Solar Panel) ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 50,000 ตันต่อปีโรงงานที่บางพลีแห่งนี้เป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติกแห่งแรกในเอเชียของสุเอซ และเป็นต้นแบบให้แก่โรงงานอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทตั้งเป้าที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการรีไซเคิลพลาสติกเต็มรูปแบบ 100% ในปี 2573 ซึ่งจะช่วยลดปัญหาวิกฤตขยะพลาสติกล้นโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตลาดรีไซเคิลพลาสติกนับเป็นตลาดหลักของสุเอซ ในแต่ละปี สุเอซ กรุ๊ป ได้เปลี่ยนขยะพลาสติกราว 400,000 ตันในโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญของตนเองทั้ง 9 แห่งในยุโรป และผลิตพอลิเมอร์หมุนเวียนถึง 150,000 ตัน       สุเอซ ยังร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรการกำจัดขยะพลาสติกหรือ “Alliance to End Plastic Waste” ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่ริเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2562 เพื่อกำจัดขยะพลาสติกให้หมดไปจากสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะพลาสติกในท้องทะเล

สุเอซ ยังเป็นสมาชิกของโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนของไทย หรือ Thailand PPP Plastics ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการจำกัดพลาสติกที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งสิ้น 61 แห่ง โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเล

สุเอซได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในช่วงปี 2530 ผ่านโครงการบริหารจัดการน้ำหลายโครงการร่วมกับการประปานครหลวงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันบริษัทร่วมดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม “ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (CCE)” ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

โรงงานแห่งใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสุเอซ กรุ๊ป ที่ทางบริษัทได้มีส่วนสนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพน้ำดื่ม ตลอดจนบริการด้านสุขอนามัย และการจัดการขยะที่ดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

เกี่ยวกับ สุเอซ

สุเอซสั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญมาตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทในปลายศตวรรษที่ 19 มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อดูแลสุขภาพของผู้คนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บริษัทมีพนักงานประมาณ 90,000 คนใน 5 ทวีป และตั้งเป้าหมายในการรักษาทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ น้ำ ผืนดิน และอากาศ เราเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นล้ำสมัยเพื่อการบริหารจัดการน้ำ การรีไซเคิลขยะ การบำบัดพื้นที่ปนเปื้อน และการปรับปรุงคุณภาพอากาศ ตลอดจนช่วยเสริมทัพการจัดการทรัพยากรของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ ผ่านโครงการเมืองอัจฉริยะ พร้อมยกระดับประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจให้แก่องค์กรเหล่านั้น สุเอซกรุ๊ป ให้บริการด้านสุขอนามัยแก่ประชากร 64 ล้านคนทั่วโลกและผลิตน้ำดื่ม 7.1 พันล้านลูกบาศก์เมตร บริษัทเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ร่วมสร้างอาชีพกว่า 200,000 ตำแหน่งในทุกๆ ปีทั้งในทางตรงและทางอ้อม บริษัทยังเป็นผู้จัดหาทรัพยากรโดยผลิตวัตถุดิบทดแทนได้ถึง 4.2 ล้านตัน ภายในปี 2573 สุเอซกรุ๊ปตั้งเป้าหมายในการให้บริการโซลูชั่นที่มีความยั่งยืนเต็มรูปแบบ 100 % เพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ช่วยดูแลรักษาสุขภาพของผู้คน และลดภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ สุเอซมีรายได้รวม 1.8 หมื่นล้านยูโรในปี 2562