Co-working จำกัดความหมายว่า การทำงานในพื้นที่ร่วมกัน ก่อนที่จะเริ่มนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จากการบอกเล่ากันแบบปากต่อปากในหมู่อาชีพสายงานแบบอิสระ แวะเวียนเข้ามาทดลองใช้งานพื้นที่การทำงานรูปแบบใหม่กันจนเป็นที่ยอมรับและแพร่หลายสู่สังคมหมู่มากขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากจะเป็นที่ทำงานที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากออฟฟิศเดิมๆ แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นเสน่ห์สำคัญของ Co-woking space ก็คือ การทำหน้าที่เป็น creative share space พื้นที่ส่วนร่วมเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน แสดงความคิดร่วมกัน

การเปลี่ยนแปลงมากมายนับจากอดีตที่ใช้เครื่องแฟกซ์และโต๊ะทำงานแบบเป็นช่องซึ่งแพร่หลายไปทั่วโลก จนถึงปัจจุบันที่รูปแบบการทำงาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการจัดสรรพื้นที่สำนักงาน รวมถึงวัฒนธรรมการทำงานได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคุณสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด กล่าวว่า “สิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลง คือ บทบาทของสถานที่ทำงานในการส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงตระหนักถึงคุณค่าที่สำคัญของสถานที่ทำงานในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับพนักงาน เป็นสถานที่ที่พนักงานอยู่รวมกันเป็นชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรมและความเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างเป้าหมายและจัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ ที่จะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด”

ทั้งนี้ ท่าเรือประจวบ พยายามจัดสรรสภาพแวดล้อมที่ช่วยทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข มีสุขภาพที่ดี และทำงานได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์การตกแต่งภายในให้สอดรับกับคอนเซปต์ใหม่ที่เปิดโล่ง ปรับเปลี่ยนให้มีพื้นที่การทำงานที่เป็นอิสระ พร้อมแต่งแต้มสีสันออฟฟิศมิติใหม่ตอบโจทย์โมเดิร์นเวิร์คเพลสแห่งอนาคต…มุ่งสร้างสรรค์ให้เป็นสำนักงานที่ครบครันด้วยฟังก์ชั่นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สำหรับคนทำงานอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบของการพัฒนาสำนักงานในอนาคต