กรุงเทพธนาคม และกสท. ลงนามความร่วมมือโครงการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน พร้อมจับมือพัฒนาองค์ความรู้ทุกด้าน  เดินหน้าจัดการสายสื่อสารรกรุงรังอย่างต่อเนื่อง

นายมานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ก.ย.63 ที่ผ่านมา บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน กับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยทางกสท.ในฐานะรัฐวิสาหกิจผู้ให้บริการระบบโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศ ได้แสดงเจตจำนงที่จะใช้บริการท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินของบริษัทฯ เพื่อนำสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครลงใต้ดิน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของทัศนียภาพในเมือง รวมทั้งช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน รวมถึงรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart city ในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความร่วมมือในด้านการศึกษา วิจัยและการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในอนาคตอีกด้วย“สำหรับความคืบหน้าในโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารนำร่อง 4 พื้นที่ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และได้มีการเปิดประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจแสดงความจำนงเช่าใช้ท่อนั้น  ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการที่สอบถามเข้ามาหลายช่องทาง ซึ่งท่อร้อยสายสื่อสารของบริษัทฯถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ที่ไม่เพียงแต่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมของภาคธุรกิจเท่านั้น ยังรวมไปถึงด้านความมั่นคง  การจราจร การศึกษาและภารกิจอื่นๆของกรุงเทพมหานคร” นายมานิต กล่าว ทั้งนี้พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  (ผู้ว่าฯกทม.) ได้ให้ความสำคัญกับโครงการ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงแนวทางในการดำเนินโครงการโดยจะขยายพื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติมให้เป็นวง Loop ring ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการและสามารถเข้าถึงลูกค้าปลายทางได้มากกว่า  โดยทุก ๆ ข้อเสนอแนะได้นำมาพิจารณาร่วมกันกับคณะทำงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้โครงการเกิดผลดีต่อทุกฝ่าย และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า”