BTS ให้ข้อมูลศาลปกครองกลางเปิดไต่สวนรฟม.รื้อทีโออาร์รถไฟฟ้าสายสีส้มกลางคัน นำคะแนนเทคนิคมาให้พิจารณาควบคู่ราคา ไม่เป็นธรรมใช้ดุลพินิจมากเกิน มั่นใจในข้อมูล ส่วนรฟม.ส่งคำร้องคัดค้านขอคุ้มครองชั่วคราวของ BTS คาดศาลฯมีคำตัดสินสัปดาห์หน้า ทั้งสองฝ่ายต่างมั่นใจในข้อมูลของตน

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) กล่าวภายหลังศาลปกครองกลางได้เปิดไต่สวนนัดแรก (14 ต.ค.) กรณีที่ BTS ยื่นฟ้องการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และคณะกรรมการตามมาตรา 36 กรณีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อเสนอในทีโออาร์โครงการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) กลางคัน หรือหลังจากที่เปิดให้มีการซื้อซองข้อเสนอไปแล้วว่า ทาง BTS ได้ยื่นต่อศาลฯใน 2 คำร้อง คือขอให้ยกเลิกเอกสาร RFP ที่รฟม.และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใช้คะแนนเทคนิคควบคู่กับราคา มาเป็นการพิจารณาด้านราคาเหมือนเดิม และขอให้ศาลฯทุเลา โดยคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้การประมูลชะลอออกไปก่อน

ทั้งนี้ BTS ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อศาลฯตามคำร้องที่ได้ยื่นไว้ โดยการเปลี่ยนปลงทีโออาร์ดังกล่าว ซึ่งมั่นใจในข้อมูล เพราะถ้าไม่มั่นใจคงไม่มาฟ้อง เพราะการเปลี่ยนแปลงทีโออาร์เป็นการใช้ดุลพินิจเกินไป

ขณะที่ นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า ทางรฟม.ได้ส่งคำร้องคัดค้านการขอคุ้มครองชั่วคราวของ BTS ต่อศาลปกครองกลาง โดยได้ชี้แจงว่า BTS ไม่ใช่ผู้เสียหาย เพราะการดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเพิ่มเติมเป็นอำนาจของ รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 ดำเนินการได้ อีกทั้งการประมูลดังกล่าวยังไม่ได้เปิดให้ยื่นซองข้อเสนอ โดยมีการขยายระยะเวลาเพื่อให้ผู้ซื้อซองราคาเตรียมตัวในการยื่นซองเอกสารประมูล ดังนั้นความเสียหายจึงยังไม่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนหลังจากการไต่สวนของศาลฯ ซี่งจะรับพิจารณาของทั้งสองฝ่าย น่าจะมีคำสั่งไม่เกินสัปดาห์หน้า โดยก็ต้องรอคำสั่งศาลออกมา ไม่อยากก้าวล่วงอำนาจศาลฯ และยังไม่มีแผนรองรับกรณีที่คำสั่งของศาลฯออกมาเป็นอย่างไร เพราะมั่นใจว่าศาลฯ ไม่น่าจะคุ้มครองคำร้อง BTS โดยทางศาลฯ ไม่นัดทั้งสองฝ่ายมาให้ข้อมูล เว้นแต่จะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมถึงนัดมาไต่สวนเพิ่มอีกครั้ง