กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักบำรุงทาง เปิดเผยว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 63 เวลา 18.30 น. ที่ผ่านมา มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยนาท สระแก้ว ปราจีนบุรี และกาญจนบุรีโดยได้รับผลกระทบ จำนวน 18 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 15 สายทาง ได้แก่

– สาย นว.1046 แยก ทล.1 – บ้านหนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

– สาย นม.3052 แยก ทล.304 – บ้านท่ามะปรางค์ อ.วังน้ำเขียว,ปากช่อง จ.นครราชสีมา

– สาย สร.4013 แยก ทล.2077 – บ้านคะนา อ.สังขะ จ.สุรินทร์

– สาย สร.4030 แยก ทล.214 – บ้านตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

– สาย ชน.4011 แยก ทล.3211 – แยก ทล.3211 อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

– สาย ชน.5016 เทศบาลตำบลวัดสิงห์ – บ้านน้ำพุ (ช่วงจังหวัด) อ.วัดสิงห์,หันคา,หนองมะโมง จ.ชัยนาท

– สาย สก.4001 แยก ทล.3067 – บ้านคลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

– สาย สก.3018 แยก ทล.348 – บ้านคลองตะเคียน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

– สาย สก.5022 แยกทางหลวงชนบท สก.2017 – บ้านตุ่น อ.วัฒนานคร,อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

– สาย สก.4023 แยก ทล.3486 – บ้านกระสัง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

– สาย สก.4025 แยก ทล.3198 – บ้านหนองแวง อ.วัฒนานคร,อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

– สาย สก.2031 แยก ทล.33 – บ้านโคกสัมพันธ์ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

– สาย สก.3069 แยก ทล.348 – บ้านทับทิม อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

– สาย สก.2089 แยก ทล.33 – ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.วัฒนานคร,อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

– สาย กจ.4062 แยก ทล.3086 – บ้านหนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

และมีสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 3 สายทาง ได้แก่

– สาย สก.3086 แยก ทล.348 – บ้านโคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

– สาย ปจ.2045 แยก แยก ทล.33 ตอนพระปรง – บ้านแก้ง อ.กบินทร์บุรี จ.กาญจนบุรี

– สาย ชน.5028 แยกทางหลวงชนบท ชน.5016 – บ้านวังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท อยู่ระหว่างการติดตั้งสะพานเบลีย์ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 21 ต.ค. 63ในส่วนของการเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตามนโยบายของนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ โดยจัดรถบรรทุก รถยนต์ และรถไถ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย พร้อมดำเนินการปิดการจราจร ติดตั้งป้ายเตือน เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้สัญจรไป-มา ในสายทางที่ได้รับผลกระทบ และดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นในกรณีถนน/สะพานขาด โดยดำเนินการวางสะพานเบลีย์ และถมดินคอสะพาน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรผ่านได้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง