งานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดความเห็นที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาการประกวดแบบที่ยังคงผลประโยชน์ของผู้รับบริการและสังคม เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทีดีและธํารงคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมไปถึงเผยแพร่กระบวนการทำงาน ความคิด รูปแบบที่สามารถนำไปต่อยอดการประกอบวิชาชีพได้ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงการทำงานประกวดแบบ

ผู้ดำเนินการเสวนา                          ผศ.ดร.รชพร ชูช่วย และ ดร.ณรงค์วิทย์ อารีมิตร

วิทยากร

สภาสถาปนิก                                 พลอากาศตรีหม่อมหลวงประกิตติ เกษมสันต์

สมาคมสถาปนิกสยามฯ / A&A             นิเวศน์ วะสีนนท์

PLAN ARCHITECTS                     วรา จิตรประทักษ์

TONSILP STUDIO                       ชาตรี ลดาลลิตสกุล

SOMDOON ARCHITECTS             พันธุ์พงษ์ วิวัฒน์กุล

IF                                             ก่อเกียรติ กิตติโสภณพงศ์ / วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร

CREATIVE CREWS                      ปุยฝ้าย คุณาวัฒน์

TK STUDIO                                ธวัชชัย กอบกัยกิจ

A49                                          ทีมออกแบบบริษัท สถาปนิก 49

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 / เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สภาสถาปนิก (พระราม 9)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสนับสนุนงานเสวนา

UNCENSORED | Competition Insight 2009-2020

ISBN                  978-616-459-030-4

ผู้แต่ง                   Architects 49

ขนาดรูปเล่ม            170 x 240 มม.

จำนวนหน้า             372 หน้า, 5 สี

ภาษา                   ไทย / อังกฤษ

ราคาจำหน่าย           949 บาท

ผู้ผลิต/จำหน่าย        บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด

วางจำหน่าย             พฤศจิกายน 2563

หนังสือรวบรวมผลงานในช่วงเวลา 2009-2020 ที่บริษัท สถาปนิก 49 ส่งเข้าร่วมประกวด ทั้งโครงการที่ได้และไม่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 49 โครงการ และแสดง 16 ขั้นตอนของการประกวดแบบที่บริษัทได้ใช้เป็นแนวทางของการทำงาน ที่ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานประกวด Involvement Determination / Terms and Conditions / Time Constraint / Financial / Man-hour / Team in A49 / Team from other Firms / Research and Development / Sustainability / Cost Estimation / Software / Animation / Model / Presentation / Tools / Clients

ดูข้อมูลหนังสือเพิ่มเติม

 

บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด (Li-Zenn Publishing Limited)

บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด ผลิตหนังสือเกี่ยวกับศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้แก่นักศึกษา สถาปนิก นักออกแบบ และบุคคลทั่วไป ที่สนใจในงานสถาปัตยกรรมและงานออกแบบ ตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปีที่ก่อตั้งบริษัทมา สำนักพิมพ์ฯ ผลิตหนังสือออกมาแล้วกว่า 100 เล่ม ล้วนเป็นหนังสือที่มีคุณภาพดีเทียบเท่าหนังสือจากต่างประเทศ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากสถาปนิก นักออกแบบทั้งชาวไทยและต่างชาติ อาทิเช่น Architecture of Lanna, Thailand Heritage Hotel: Chiang Mai and Chiang Rai, Thailand Small Hotel series, Thai Elements series เป็นต้น

หนังสือของสำนักพิมพ์ฯ วางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ เช่น Asia Books, Kinokuniya, B2S, ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ, HARDCOVER, เดอะ บุ๊คสมิธ เชียงใหม่, เส้งโห ภูเก็ต ฯลฯ และเผยแพร่สู่ต่างประเทศผ่านทางคู่ค้าธุรกิจต่างประเทศ ทั้งสำนักพิมพ์และร้านหนังสือในประเทศฮ่องกง จีน ไต้หวัน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา รวมถึงร่วมแสดงในงานแฟร์สำคัญระดับนานาชาติ เช่น FRANKFURT BOOK FAIR, BEIJING BOOK FAIR และ LONDON BOOK FAIR