ส่องภูมิทัศน์และแสวงหาโอกาสใหม่แห่งชีวิตและธุรกิจยุคดิจิทัล ท่ามกลางโควิดระลอก 2 และความท้าทาย… คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ (ITM) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงานสัมมนาสดออนไลน์…ITM Data Day 2021

ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. มาอัพเดทรับมือกับเมกะเทรนด์ด้าน Data ในมิติต่าง ๆ ไปกับ 11 กูรูผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อสุดฮอต เช่น ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance), ปัญญาประดิษฐ์ (AI), วิทยาการข้อมูล (Data Science) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection) ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในโลกแห่งดิจิทัล และข้อมูลในปัจจุบัน ไม่ว่าในระดับบุคคล ระดับองค์กรภาครัฐและเอกชน หรือระดับประเทศ ทั้งในด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ หลักจริยธรรม การรับรองคุณวุฒิ ไปจนถึงกฎหมายและการกำกับดูแล

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ที่ https://www.eventpop.me/e/10425   หรือติดต่อสอบถาม โทร. 097-113-5975