โครงการเพื่อให้คำปรึกษาผู้ที่จะสร้างบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเงื่อนไขใด ๆ เนื่องจากเป็นโครงการเล็ก ๆ เพื่อสังคม เท่าที่จะทำได้

—————————————————————

– ข้อมูลก็ศึกษามามาก แต่ไม่มั่นใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร

– ข้อมูลที่ศึกษามาถูกต้องหรือเชื่อถือได้เพียงใด

– ข้อมูลที่มีอยู่เป็นข้อมูลแยกส่วน ไม่ทราบจะลำดับเริ่มต้นอย่างไร

– ข้อมูลที่มีอยู่มองไม่เห็นภาพรวมและทางเลือกเชิงเปรียบเทียบ หรือข้อดีข้อเสีย

– รูปแบบการสร้าง >> สร้างเอง / ผู้รับเหมา / บริษัทรับสร้างบ้าน จะเลือกอย่างไรดี

– แบบบ้าน >> สไตล์ / พื้นที่ใช้สอย / วัสดุ / งบประมาณ เท่าไหร่ดี

– สินเชื่อ >> ธนาคาร / รูปแบบดอกเบี้ย / เงื่อนไข / ขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้าง

– การยื่นขออนุญาตก่อสร้างสอดคล้องกับแบบก่อสร้างและการขอสินเชื่อ /ขั้นตอน / ค่าใช้จ่ายหรือไม่

– ขั้นตอน / ค่าใช้จ่ายในการยื่นขอใช้ไฟฟ้า/ ประปา

– การถมที่ดิน >> ถมอย่างไร / สูงเท่าไหร่ / ขั้นตอน / ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

– คุณภาพแบบบ้านสร้างได้จริงไหม รายละเอียดครบถ้วนเพียงพอหรือไม่

– สัญญาว่าจ้างเป็นธรรมครอบคลุมเพียงใด

– ควรสื่อสารและประสานงานอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหา

– ควรตรวจสอบความคืบหน้าและคุณภาพงานอย่างไรบ้าง

– การรับมอบงานแต่ละงวดควรทำอย่างไร เบิกงวดธนาคารอย่างไร

– สารพัดข้อกังวลที่ท่านอาจไม่รู้มาก่อน

## ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเงื่อนไขใดๆ

## รับสายให้คำแนะนำเอง แบบเข้าใจง่าย ๆ กระชับ ชัดเจน

ติดต่อที่ คุณ วิสิฐษ์ โมไนยพงศ์ (อดีตนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ด้วยประสบการณ์ตรงกว่า 30 ปี)

Tel. 062 7781118

Line: @wmonai

FB: wmonai