จากการรายงานข้อมูลยอดผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศไทย ซึ่งมียอดผู้ป่วยยืนยันการสะสมกว่า 48,113 คน ยืนยันเป็นยอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 44,867 คน คัดกรองเชิงรุก 20,914 คน และผู้เดินทางจากต่างประเทศ 3,246 คน (ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564)

Infographic covid -19
ขอขอบคุณภาพจาก KAPOOK.com

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสมตั้งแต่ 28 ก.พ. – 19 เม.ย. 64 มีจำนวน 666,210 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งตามพื้นที่เสี่ยง ได้แก่

  • กทม. มากสุด 116,523 โดส (เข็มแรก)
  • รองลงมา ภูเก็ต (93,805 โดส)
  • สมุทรสาคร (84,255 โดส) พร้อมกับย้ำว่าการฉีดดังกล่าวเป็นไปตามเป้า

ด้วยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ร่วมกับ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง แถลงข่าวระบุว่า ขณะนี้ไทยมีการฉีดวัคซีน Covid-19 เป็นไปตามแผน โดยใน พ.ค. นี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมที่จะเปิดให้มีการลงทะเบียน แสดงความจำนงค์เพื่อที่จะฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่มีความสมัครใจเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมและ ระบบอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมทุกช่องทาง ส่วนการฉีดคาดว่าจะเริ่มได้ภายในเดือน มิ.ย. 2564 นี้ (ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564)

นอกจากการรอวัคซีน Covid-19 แล้วสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเห็นจะเป็นในเรื่องของการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน จากการพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อจัดการปัญหานี้ การจัดตั้ง ‘โรงพยาบาลสนาม’ หรือ Hospitel  จึงเกิดขึ้นเพื่อสังเกตอาการผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย โดยแบ่งเป็น 5 แห่งที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ แบ่งเป็นโรงพยาบาลสนามที่อยู่ในความดูแลของ กทม. 4 แห่ง รองรับผู้ป่วย จำนวน 1,700 เตียง

ทางโรงพยาบาลสนามเอง ได้เตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านการจัดที่พัก ที่นอน หมอน อาหาร น้ำดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เช่น SCG และ CPF รวมทั้งการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาดูแลผู้ป่วย รวมถึงการดูแลความสะดวกด้านอื่น ๆ

วันนี้ BuilderNews ขอพาไปสำรวจความพร้อมของ ‘โรงพยาบาลสนาม’ 2 แห่ง ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ คือ โรงพยาบาลเอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอน) และโรงพยาบาลเอราวัณ 2 (บางกอกอารีนา) เมื่อถึงคราวที่ Covid-19 ระบาดหนักจะสามารถรองรับผู้ป่วยไปในทิศทางไหน และจะมีความปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ป่วยหรือไม่

โรงพยาบาลเอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอน)

โรงพยาบาลเอราวัณ 2 (บางกอกอารีนา)

ขอบคุณภาพจาก: สํานักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

 

Source

http://www.prbangkok.com/th/photo-gallery/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQwNDc1

https://covid-19.kapook.com/

https://www.infoquest.co.th/2021/74574