คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญร่วมงาน “วิ่งสร้างเมือง 2022” กิจกรรม Fun Run ซึ่งมีการจัดต่อเนื่องในทุก ๆ ปี โดยสมาคมนิสิตเก่า ฯ เพื่อจัดหาทุนดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะและชุมชน

โดยในปีนี้จะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานไปสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนี้รายได้ที่เหลือจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ และสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมนิสิตเก่า ฯ

กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.00 น. กิจกรรมประกอบด้วยการเริ่มวิ่งออกจากหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผ่านสถานที่ต่าง ๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร, 5 กิโลเมตร, 2.5 กิโลเมตร ซึ่งสามารถนับระยะทางด้วยแอปพลิเคชันสำหรับการออกกำลังกายหรือนาฬิกาออกกำลังกาย

สำหรับผู้สนใจร่วมเป็น Sponsorship สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตอบรับการสนับสนุนการจัดงาน “วิ่งสร้างเมือง 2022” ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1z7VX5Q9qwXswAA_rj9WHWe1OqSWtSTE7/view หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.083-189-7873