OSI ออกบูธจัดแสดง อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศ แบรนด์ N-Save.Bet โดยร่วมกับกระทรวงพลังงานในการจัดสัมมนา กุญแจความสำเร็จเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่จังหวัดเชียงใหม่