สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) หรือ TPQI ได้จัดประชุมสัมมนาโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาและกลุ่มอาชีพก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในการนี้มี ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (ที่ 5 จากซ้ายมือ) พร้อมด้วยคุณพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (ที่ 5 จากขวามือ) ในฐานะประธานอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ร่วมงานด้วยเมื่อเร็ว ๆ นี้