บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายอุกฤษฎ์ ตั้งอุทัยสุข ผู้จัดการฝ่ายส่วนงานผลิตภัณฑ์แท่นพิมพ์ดิจิตอล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 11 (Thai Print Awards 2016) ในฐานะที่ โคนิก้า มินอลต้า เป็นผู้สนับสนุนหลักของการจัดประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 11 และยังเป็นผู้สนับสนุนในสาขารางวัล “BEST IN CREATIVE USE OF DIGITAL TECHNOLOGY” ด้วย ท่ามกลางผู้เข้าร่วมประกวดอย่างคับคั่งใน 7 ประเภทใหญ่ ๆ ประกอบด้วย ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ท ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว และงานพิมพ์ประเภทที่เป็นลักษณะเฉพาะ ประเภทสิ่งพิมพ์ 3 มิติ ประเภทการออกแบบ และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะถูกส่งเข้าร่วมการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งเอเชีย หรือ Asian Print Awards ต่อไป

1IMG_04731IMG_04161IMG_03511IMG_0016