สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA:Home Builder Association) โดยคุณพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมฯ (กลาง) ได้ลงนามความร่วมมือขั้นต้นกับ Mr. Yasuhiro Tamaki President of JTA (Japan Traditional Wooden Home Association) (ที่ 1ขวามือ) และ Mr.Kimito  Higuchi  CEO of iforce (Innovative Organization Human Resource Cultivation and Encouragement) (ที่ 1ซ้ายมือ) การลงนามครั้งนี้จะมีความร่วมมือในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีวิธีการก่อสร้าง การแลกเปลี่ยนเรื่องจัดการด้านคุณภาพ ต้นทุน การออกแบบ การประหยัดพลังงาน และการปรับสู่สังคมผู้สูงอายุ ฯลฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้