กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่เยาวชนที่ชนะการแข่งขันฝีมีแรงงานอาเซียนครั้งที่ 11 พร้อมทั้งยังได้มอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนในครั้งนี้ โดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านในฐานะผู้สนับสนุนเยาวชนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่11 ระหว่างวันที่ 19-29 กันยายน 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยคุณโอฬาร จันทร์ภู่ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมพิธีรับมอบโล่จาก พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้