สภาสถาปนิก และแอพพลิแคด ตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดอบรมทางวิชาชีพ โดยใช้ระบบ BIM ตลอดจนมอบ 3D Printer เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้แก่สมาชิกของสภาสถาปนิก ณ สภาสถาปนิก เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด และสภาสถาปนิก ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ และมีความจำเป็นในการพัฒนาการทำงานของสถาปนิกด้วยการใช้ระบบ BIM (Building Information Modeling) ที่มีแนวโน้มจะเป็นระบบสากล ในการพัฒนาโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่เชื่อมโยงครบวงจรกับทุกวิชาอาชีพที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มแนวคิดการพัฒนาโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ ออกแบบงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมงานระบบ การเขียนแบบก่อสร้าง การจัดทำรายการประกอบแบบและการจัดทำราคากลางการก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้าง การบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดจนการบริหารจัดการอาคารเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ หน่วยงานทั้งสองได้พิจารณาและตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดอบรมทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกของสภาสถาปนิกในการทำงานโดยใช้ระบบ BIM และในการนี้ แอพพลิแคด ยังได้มอบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับสภาสถาปนิกอีกด้วย โดยมี นายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก และ นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด เข้าร่วมในครั้งนี้ ผู้สนใจอบรมโปรเเกรม BIM ด้วยซอฟต์แวร์ ArchiCAD โดย บริษัท แอพพลิแคด จำกัด สามารถลงทะเบียนได้โดยลงชื่อ-นามสกุล ใน facebook : Architect Council of Thailand (ACT) สภาสถาปนิก ตามตารางของสภา เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 301 สภาสถาปนิก