นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ ร่วมงาน ICC Asia Pacific CEO Forum ที่โรงแรมพลาซ่าแอทธินี จัดโดยหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย ( ICC ) และได้บรรยายถึงโอกาสการลงทุนในไทยพร้อมแนะนำโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักธุรกิจนานาชาติว่าไทยเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่สำคัญ และเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน