นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ฟ้าชัย วิศวกรรม จำกัด นำโดย นายโชติทิวัตถ์ จิรภัทรพุฒิธนา กรรมการผู้จัดการ และดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเคเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยของระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 86.94 กิโลวัตต์ หลังจากได้มีการร่วมลงนามรับมอบระบบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ทั้งยังช่วยบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีศักยภาพยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้สร้างสรรค์โครงการ Cool the World เพื่อให้โรงงานในเครือลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์(CO2)จากกระบวนการผลิต นับเป็นอีกขั้นของ ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ที่มุ่งมั่นพัฒนานโยบายด้านพลังงานทดแทนเพื่อการพัฒนาธุรกิจและสังคมไทยร่วมกันอย่างยั่งยืน