นางสาวเสาวภาคย์ ถนอมศักดิ์กุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส พาร์ค ทู จำกัด (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วย นางธัญณัชฐ์ อิ่มสุขสมวงษ์ กรรมการอำนวยการ (ที่ 2 จากขวา), นายเกษม นิลเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ (ที่ 1 จากขวา) นายธีร์พิสุทธิ์ เตชะไกรศรี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (ที่ 1 จากซ้าย) และนางนลินรัตน์ เจริญสุพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ที่ 2จากซ้าย) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว บริษัท เอส พาร์ค ทู จำกัด พร้อมส่งโครงการ “เดอะเคปเลอร์” บ้านหรูระดับลักชัวรี่ลงตลาด โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องปทุมมา โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ เมื่อเร็ว ๆ นี้