เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้จัดอบรม ในหัวข้อ “เทคนิคการขายแบบมืออาชีพ” ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงานบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเทคนิคการขายแนวใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยได้มืออาชีพ อ.พิพิฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (ที่ 4 จากซ้ายมือ) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรช่วยให้ข้อมูลพร้อมชี้แนะเทคนิคพิชิตใจลูกค้าด้วยศิลปะและกลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยการบริการอย่างมืออาชีพ โดย คุณโอฬาร จันทร์ภู่ (ที่ 3 จากขวามือ) เลขาธิการ กรรมการของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านร่วมการอบรม