พัฒน โปรเฟสชันเนล ได้รับอนุมัติไปแสดงผลงานฐานะ ‘สถาปนิกไทย’ ในหัวข้อ ‘Future Living’ ใน I+D Sryle Cafe ในงาน TIFF 2017 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP