นายกอบชัย ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวศุภิชชา ชัยพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทซีคอนโฮม ผู้บุกเบิกธุรกิจรับสร้างบ้านรายแรกของไทย ฉลองครบรอบ 55 ปีอย่างยิ่งใหญ่ภายในงาน Home Builder Focus 2016 ซึ่งจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยประกาศแผนในการรักษาความเป็นผู้นำธุรกิจรับสร้างบ้านโดยยึด 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน การควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารด้านแรงงานก่อสร้างในอนาคต เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน