เมื่อเร็ว ๆ นี้มีพิธีการส่งมอบอาคารโฮงฮูบเงาที่ก่อสร้างด้วยแผ่นโปร่งแสงของ บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด ให้แก่โรงเรียนอนุบาลของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นผลงานการก่อสร้างของนิสิตนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 2

IMG_5517