ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ในบริการ ‘รับทำโมเดล’ จากอะคริลิกพร้อมครอบอะคริลิกใส พร้อมส่งทั่วประเทศ บริการ ‘รับทำโมเดล’ ของทางบริษัท เป็นที่ไว้วางใจและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน และภาครัฐ ภายในงานสถาปนิก’60 ทางเราได้นำตัวอย่างโมเดลมาให้ผู้ชมงานทุกท่านตรวจสอบคุณภาพพลาสติก การตัดด้วยเลเซอร์ การประกอบ และการพ่นสี ภายในชาเลนเจอร์ฮอลล์ ประกอบด้วย

(A) รับทำโมเดลผังโครงการ : อาทิ 1) โมเดลผังโครงการวิลล่า และโรงแรมบนเนินเขา ‘โครงการ ริเวียรา เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต และ โรงแรมเรดิสัน กะรน’ จังหวัดภูเก็ต 2) โมเดลผังโครงการคอนโดมิเนียม ‘โครงการณุศา รายา’ จังหวัดภูเก็ต

1
โมเดลผังโครงการวิลล่า และโรงแรมบนเนินเขา ‘โครงการ ริเวียรา เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต และ โรงแรมเรดิสัน กะรน’ จังหวัดภูเก็ต
2
โมเดลผังโครงการคอนโดมิเนียม ‘โครงการณุศา รายา’ จังหวัดภูเก็ต

(B) รับทำโมเดลคอนโดมิเนียม : อาทิ โมเดลคอนโดมิเนียมโครงการโอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม จังหวัดภูเก็ต

3
โมเดลคอนโดมิเนียมโครงการโอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม จังหวัดภูเก็ต

(C) รับทำโมเดลผังโครงการด้านวิศวกรรม ผังโรงไฟฟ้า ผังโรงงาน ผังเมือง และผังโครงข่ายคมนาคม ผังภูมิสถาปัตยกรรม อาทิ โมเดลผังโครงการจัดการแก้ไขปัญหาขยะ (พระนครศรีอยุธยา) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

4
โมเดลผังโครงการจัดการแก้ไขปัญหาขยะ (พระนครศรีอยุธยา) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

(D) รับทำโมเดลบ้าน : อาทิ โมเดลบ้านแฝด 2 ชั้น โครงการสุพิชฌาย์ ชิโน เกาะแก้ว จังหวัดภูเก็ต

5
โมเดลบ้านแฝด 2 ชั้น โครงการสุพิชฌาย์ ชิโน เกาะแก้ว จังหวัดภูเก็ต

หากท่านมีโครงการสนใจต้องการทำโมเดลท่านสามารถชมผลงาน ตรวจสอบคุณภาพได้ใน “งานสถาปนิก’60” โซน “Designer Hub Pavilion” บูธ DH25 I DH28 แถว 3 ตัดแถว L หรือโทรนัดหมายที่เบอร์ 086 610 5282 (ภายในประเทศ) หรือ +66 86 610 5282 (ภายนอกประเทศ)