คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณพงศ์พันธ์ ธีระจรุงเกียรติ (ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ผู้รับเหมางานก่อสร้าง และงานด้านสถาปัตยกรรม และ คุณนราธิป จันทร์ทอง (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิเนอร์วา แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้าง ถ่ายภาพร่วมกันบนชั้นดาดฟ้าโครงการไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน ในโอกาสเข้าตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ และควบคุมการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน โดยโครงการ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน มีขนาดพื้นที่โครงการกว่า 5 ไร่ จำนวน 1,598 ยูนิต ติด MRT สถานีสามย่าน 270 เมตร ซึ่งในขณะนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 4 ปีนี้ โดยโครงการไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ในช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวผลตอบแทน (Harvest Period) ของอนันดาฯ ณ ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน เมื่อเร็ว ๆ นี้